• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Hersentumor

Print 

​​​Lezing 8 maart 2016

Sprekers:
Dr. R.H. (Roelien) Enting
Drs. M. (Michiel) Wagemakers

Artikel Dagblad van het Noorden: Hersentumor (PDF | 500kB)​

Samenvatting

Primaire hersentumoren, zogenaamde gliomen, zijn tumoren die vanuit de
steuncellen in de hersenen ontstaan. Deze tumoren zijn relatief zeldzaam. Er zijn
ongeveer 1100 volwassen patiënten per jaar in Nederland die te horen krijgen
dat ze een glioom hebben. Dit is weinig vergeleken met bijvoorbeeld uitzaaiingen
naar de hersenen van kanker elders in het lichaam.

Gliomen bestaan in 4 gradaties en alleen met een graad 1 tumor kun je oud
worden. Gliomen van de overige graden (graad 2 t/m 4) komen ondanks
maximale behandeling altijd terug en patiënten overlijden uiteindelijk hieraan.
Graad 2 gliomen, de langzaam groeiende soort, komen vaak aan het licht door
een epileptische aanval. De snelgroeiende variant, graad 3 of 4, door
bijvoorbeeld hoofdpijn, een epileptische aanval, verlammingsverschijnselen, of
verwardheid. Helaas gaat het meestal om de snelgroeiende variant. Na de
diagnose wordt het behandelplan gemaakt in een team van specialisten uit de
verschillende ziekenhuizen in Noord Nederland die wekelijks met elkaar
vergaderen middels een videoverbinding.

Patiënten komen voor elke nieuwe fase van de behandeling opnieuw in dit
multidisciplinaire overleg ter sprake en worden op deze wijze nauwlettend
gevolgd. Ondanks dat gliomen graad 2 t/m 4 altijd teruggroeien en de patiënten
in feite niet te genezen zijn, draagt een behandeling veel bij aan de prognose.
Zonder behandeling overlijden patiënten sneller.  De behandeling bestaat in
eerste instantie doorgaans uit een operatie. Door de ingroei van de tumor in het
omliggende hersenweefsel is een dergelijke tumor echter nooit geheel te
verwijderen. Daarom wordt een operatie meestal gevolgd door bestraling, en
steeds vaker ook meteen door chemotherapie. Door deze combinatie van
behandelingen zijn de vooruitzichten van deze patiënten verbeterd ten opzichte
van voorheen. Een volledige genezing is weliswaar nog lang niet in zicht, maar
door veel onderzoek is de behandeling en diagnostiek van deze gliomen het
afgelopen decennium wel verbeterd.

Zo kan bijvoorbeeld op basis van weefselonderzoek steeds beter voorspeld
worden hoe het beloop zal zijn, en wat de beste behandeling is. De verwachting
is dat de behandeling daardoor steeds meer op maat gesneden zal worden. Het
UMCG biedt zoveel mogelijk patiënten aan om mee te doen met onderzoek naar
een behandeling met nieuwe kankermedicijnen. Bovendien wordt, waar mogelijk,
overtollig tumorweefsel gebruikt om de cellen in het laboratorium te onderzoeken
en medicijnen te testen die nog niet bij patiënten kunnen worden toegediend. Dit
onderzoek is noodzakelijk om te proberen de prognose voor patiënten met een
glioom te verbeteren

Lees in KennisInZicht meer over het onderzoek naar hersentumor.