• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Goede zorg voor de mantelzorger

Print 

Sprekers:

  • Prof. dr. Mariët Hagedoorn, afdeling gezondheidswetenschappen, sectie gezondheidspsychologie
  • Prof. dr. Sytse Zuidema, afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde.

Samenvatting

In Nederland zorgt 1 op de 3 volwassenen voor een naaste met een chronische ziekte of beperking. Alhoewel veel mantelzorgers deze taak uit liefde op zich nemen, is het zorgen voor een naaste vaak ook erg belastend. Veel mantelzorgers raken overbelast of hebben depressieve klachten. Vanzelfsprekend zijn er vele factoren die een rol spelen in de ervaren belasting, zoals bijvoorbeeld de aard van de zorgtaken en de intensiteit ervan, en de steun van andere familieleden en professionals die beschikbaar is. Samenwerking tussen mantelzorger en professionele zorg is hierbij belangrijk om het langer vol te houden.
 
In de lezing gaan beide sprekers in op zowel de positieve ervaringen van de mantelzorger als de problemen die ze ervaren, de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden en op de mogelijkheden voor professionele zorg (thuis en in het verpleeghuis). 
 
Prof. dr. Hagedoorn is hoogleraar gezondheidspsychologie. Ze onderzoekt hoe patiënten en hun naasten samen omgaan met chronische en/of levensbedreigende ziekte. In haar presentatie gaat ze in op de ervaringen van mantelzorgers, en mogelijkheden om mantelzorgers te ontlasten en ondersteunen om overbelasting te voorkomen.

Prof. dr. S.U. Zuidema is specialist ouderengeneeskunde en hoogleraar ouderengeneeskunde en dementie. Dementie is een verzamelnaam van allerlei ziekten die gepaard gaan met problemen in het geheugen en dagelijks functioneren. Wanneer de ziekte voortschrijdt en de regie bij de persoon met dementie afneemt zullen deze naasten steeds meer de rol als mantelzorger op zich nemen. Hij zal dit toelichten aan de hand van praktijkervaring thuis en in het verpleeghuis en wetenschappelijk onderzoek over samenwerking tussen mantelzorg en professionele zorg.
 

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram