• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Antibioticaresistentie

Print 
Bekijk de lezing 
  

​Sprekers:

  • Prof. dr. A.W. (Alex) Friedrich
  • Dr. J.W.A. (John) Rossen

Samenvatting: ontwikkel ogen voor het onzichtbare

Resistentie tegen antimicrobiële middelen is wereldwijd een probleem voor de bestrijding van klassieke infecties zoals Tuberculose, Malaria en Cholera. In Europa en Nederland zal het aantal mensen dat vatbaar is voor infecties – zoals ouderen, te vroeggeboren baby’s, en transplantatie- en oncologische patiënten - toenemen in de komende jaren. Vooral de resistentie van micro-organismen die zorggerelateerde infecties (ZGI) veroorzaken is hierbij een probleem.

Naast infectiepreventie is daarom vooral de preventie van antibioticaresistentie cruciaal, om niet voorkombare infecties in iedere geval nog behandelbaar te houden en te voorkomen dat steeds meer ZGI door zogenaamde Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) worden veroorzaakt. Deze BRMO kunnen voorkomen bij gezonde mensen en patiënten zonder dat deze hier ziek van worden. Wanneer de weerstand van deze patiënten op een later moment afneemt, door bijvoorbeeld chemotherapie of een operatie, kunnen ze echter infecties veroorzaken, waarbij antibioticabehandeling beperkt of niet meer mogelijk is en ze van mens op mens kunnen worden overdragen. Om dit te voorkomen is het belangrijk om patiënten die dragers zijn van deze BRMO vroegtijdig op te sporen (screening) en te zorgen voor een goede handhygiëne. Omdat de verplaatsing van patiënten tussen zorginstellingen bijdraagt aan de verspreiding van BRMO, zijn er in de toekomst regio-brede afspraken over preventie, diagnostiek en behandeling noodzakelijk. Hiervoor heeft het ministerie van VWS, Nederland vanaf 2017 in 10 preventieregio’s ingedeeld, waarbinnen professionals de preventie van antibioticaresistentie gezamenlijk gaan aanpakken.

Maar, hoe meten we nu eigenlijk dat bacteriën niet meer reageren op een behandeling met antibiotica? En hoe kunnen we overdracht aantonen? Wat is de rol van het laboratorium en moderne technologie om infecties en antibioticaresistentie aan te tonen? In het UMCG, wordt veel onderzoek gedaan, zodat precies kan worden bepaald wat in de bacterie nu deze resistentie veroorzaakt. Dit gebeurt vooral door het onderzoeken van het genetische materiaal (het DNA) van de bacterie. Met de meest moderne apparatuur kan bovendien een ‘DNA-vingerafdruk’ van de bacteriën worden gemaakt – die uniek is voor elke bacterie. Net als in een sporenonderzoek kunnen de DNA-vingerafdrukken van twee bacteriën met elkaar worden vergeleken om vast te stellen of ze hetzelfde zijn en hoe zich de bacterie binnen het ziekenhuis of daarbuiten heeft verspreid.​​​
Tijdens de publieksacademie zult u bacteriën beginnen te zien, bij uzelf kijken of de door u uitgevoerde desinfectie heeft gewerkt en het netwerk van verspreiding leren herkennen. U zult ogen voor het onzichtbare gaan ontwikkelen.