• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Samenvattingen van de lezingen

Print 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Het belang van trouw medicijnen slikken  

"Het juiste geneesmiddel voor elke patiënt en het belang van goed en trouw slikken"

Sprekers: prof. dr. Jos Kosterink en dr. Job van Boven

Het is steeds meer bekend dat een geneesmiddel niet bij iedereen hetzelfde effect heeft. Het gaat dan om verschillen in de effectiviteit, dus in hoeverre het echt werkt, maar ook om verschillen in bijwerkingen.

Er zijn veel factoren die dat bepalen, zoals het genetisch profiel van iemand. Geneesmiddelen kunnen daardoor sneller of minder snel worden afgebroken in het lichaam. Ook zijn er soms variaties in onze genen op de plaats waar het geneesmiddel zijn werk moet doen. Dit maakt dat een geneesmiddel wel of niet effectief is en zijn werk kan doen of juist meer bijwerkingen geeft.

Andere factoren die een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, het gebruik van meerdere geneesmiddelen die elkaar beïnvloeden, het hebben van verschillende ziektes, maar ook het op de juiste manier gebruiken van de geneesmiddelen en het trouw slikken van de geneesmiddelen.

In deze lezing wordt ingegaan op deze aspecten van geneesmiddelen en geneesmiddelgebruik. Daarbij zal ook ingegaan worden op nieuwe ontwikkelingen van meer op de individuele persoon gerichte behandeling: de zogenaamde personalized medicine of geïndividualiseerde behandeling.

Kinderen van ouders met psychische problemen  

Sprekers: dr. Frederike Jörg en Henriëtte Hoving


Meer dan een half miljoen kinderen in Nederland groeien op in een gezin waarvan één of beide ouders psychische problemen hebben. De kans dat deze kinderen later zelf ook psychische klachten ontwikkelen is groot. Tegen de tijd dat ze 35 jaar oud zijn, heeft twee derde zelf psychische klachten. Dat komt deels door erfelijke factoren, maar ook omdat ze opgroeien in een gezin met ouders die psychische problemen hebben. Onderzoeker Frederike Jörg en medisch maatschappelijk werker Henriëtte Hoving vertellen u wat de consequenties kunnen zijn van het opgroeien in een gezin met ouders met psychische problemen, en hoe het komt dat deze kinderen vaak zelf later ook problemen krijgen. Gelukkig is er ook onderzoek, waaruit we kunnen leren hoe we de ontwikkeling van deze problemen bij kinderen kunnen voorkomen. Openheid over psychische kwetsbaarheid van de ouder(s) en sociale steun uit de omgeving leveren een positieve bijdrage aan het welbevinden van kinderen.

Huidkanker  

Sprekers: dr. Marjon Wiegman en dr. Emöke Rácz

Het aantal patiënten met huidkanker stijgt snel en zal de komende jaren blijven stijgen, dat blijkt uit het rapport ‘Huidkanker in Nederland’ van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Toch is er onder de bevolking vaak onvoldoende kennis over veelvoorkomende vormen van huidkanker. Het is belangrijk om huidkanker in een vroeg stadium te herkennen. In deze lezing vertellen dermatologen dr. Emöke Rácz en dr. Marjon Wiegman u meer over de verschillende vormen van huidkanker en de diagnostiek hiervan. Afhankelijk van het type huidkanker en het stadium zijn er verschillende behandelopties, waarvan chirurgie meestal de eerste keuze is. In overleg met patiënt (en naasten) wordt de meest geschikte behandeling gekozen. De verschillende overwegingen daarbij laten we u zien, ook waarom we soms van behandeling afzien.

Overmatige zonblootstelling van de huid is de meest belangrijke risicofactor voor het ontstaan van huidkanker. Op lichaamsdelen die langdurig aan de zon zijn blootgesteld (bijvoorbeeld bij mensen met een buitenberoep of –hobby) kunnen gedurende de jaren steeds nieuwe huidkankerplekken ontstaan waardoor huidkanker een chronisch probleem wordt. Afweer-onderdrukkende medicijnen, bijvoorbeeld na een orgaantransplantatie, of een erfelijke aanleg kunnen het risico hierop fors verhogen. De sprekers hebben onderzocht welke medicijnen hierbij een rol spelen, en of verandering van medicatie zinvol is om dit risico te verlagen. Ook hebben de sprekers onderzocht hoe huidkanker als chronisch probleem de kwaliteit van leven beïnvloedt voor patiënten na een orgaantransplantatie.

Zorg rondom levenseinde  

Sprekers: prof. dr. An Reyners en Jenske Geerling

Voor de pauze spreken zij over de verschillende fasen van palliatieve zorg; ziektegerichte palliatie, symptoomgerichte palliatie, de stervensfase en nazorg en rouwverwerking. Welke beslissingen kunnen er in de verschillende fasen genomen worden, wanneer bespreek je dat en met wie? Welke klachten komen vaak voor en hoe kunnen die behandeld worden? Waar kun je de laatste levensfase doorbrengen, welke hulp kan er geboden worden?

Na de pauze vertellen zij over hoe de palliatieve zorg verbeterd kan worden en hoe beter kan worden aangesloten op de wensen van patiënten en hun naasten. Daarnaast worden er vanuit het Expertisecentrum palliatieve zorg verschillende verbeterprojecten en onderzoeken gedaan.  

Invloed mondgezondheid op welzijn ouderen  

Sprekers: prof. dr. Anita Visser en MSc Mieke Bakker.

Er zijn meer ouderen en ze worden steeds ouder. Hoe ouder we worden hoe groter de kans op ziekten. Veel ouderen kampen met 1 of meer ziekten en moeten veel medicijnen gebruiken. Ze voelen zich zwak en kunnen niet zo goed meer voor zichzelf zorgen. Tanden poetsen lukt niet goed meer of het wordt gewoon vergeten. Ook tandartsbezoek wordt dan lastig te organiseren en men laat het erbij zitten. De mondgezondheid wordt dan vaak nog slechter.

In de literatuur zijn steeds meer aanwijzingen dat een slechte mondgezondheid door bijvoorbeeld ontstekingen in de mond slecht is voor de algemene gezondheid. Ook het algemene welbevinden en het goed kunnen functioneren kan ernstig in de knel komen als men niet goed meer kan kauwen, pijn heeft, ontstekingen heeft in de mond, uit de mond ruikt of diep carieuze /afgebroken tanden heeft. Ook loszittende protheses kunnen een groot probleem zijn. Mantelzorgers en artsen en verpleegkundigen rondom de patiënt kunnen helpen de mond gezond te houden of de ouderen naar een tandarts te begeleiden. Maar de ervaring leert dat deze zorgverleners en mantelzorgers de mondgezondheid en de mondverzorging van patiënten vaak vergeten of van ondergeschikt belang vinden ten opzichte van andere problemen die er zijn rondom de patiënt. Maar is dat wel juist? Hoe belangrijk is mondzorg eigenlijk? En hoe kunnen we mondgezondheid goed houden? In deze lezing geven professor Anita Visser en Mieke Bakker (onderzoeker) u inzicht in het belang van mondgezondheid. Zij vertellen u onder andere over waar de knelpunten liggen en wat de oorzaken kunnen zijn van een slechte mondgezondheid. Tot slot leggen ze uit wat er gedaan kan worden en wat het UMCG doet om ouderen te helpen hun mond gezond te houden.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram