• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Healthy Ageing in het UMCG

umcg

Healthy Ageing, ofwel gezond ouder worden, is sinds 2006 speerpunt van het UMCG. Samen met andere kennisinstellingen en bedrijven onderzoeken we hoe we gezond en actief ouder kunnen worden.

Dat is nodig, want ​er zijn verhoudingsgewijs niet alleen steeds meer ouderen, ze worden ook steeds ouder. ​Het aantal jaren dat ze in gezondheid leven, stijgt echter niet even snel. Dit betekent dat veel mensen steeds meer levensjaren doorbrengen met een of meer chronische aandoeningen zoals diabetes, kanker en hart- en vaatziekten. Ook onze leefstijl beïnvloedt de ontwikkeling van onze gezondheid. Als we naar bepaalde gebieden in Noord-Nederland kijken, zien we bovendien dat de krimp hard toeslaat en dat de levensverwachting onder het landelijke gemiddelde ligt. Al deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de gezondheidszorg en vragen om innovatieve oplossingen om deze betaalbaar en toegankelijk voor iedereen te houden.

Het UMCG onderzoekt daarom hoe de extra levensjaren in goede gezondheid doorgebracht kunnen worden. Het onderzoek bestrijkt de gehele levensloop en richt zich op primaire preventie (ziekte voorkomen), secundaire preventie (ziekte tijdig ontdekken, behandelen en progressie afremmen) en tertiaire preventie (herhaling en verergering voorkomen, inzetten op functiebehoud).

Het UMCG werkt met kennisinstellingen in binnen- en buitenland, regionale overheden en bedrijven aan kennisontwikkeling én het vertalen van die kennis naar concrete producten en diensten voor de patient, consument en zorgprofessionals. Op deze website leest u alles over ons speerpunt in onderzoek, patiëntenzorg, onderwijs en over de kansen die dit thema biedt voor het bedrijfsleven.​​

​​​