• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Positiviteit beïnvloedt je gezondheid

Print 
27 maart 2018

Maakt een positieve instelling gezond? Maria Schenk deed er promotieonderzoek naar binnen de afdeling psychiatrie in het UMCG. Zij ontdekte dat mensen die positief gestemd zijn, minder lichamelijke klachten ervaren én ook daadwerkelijk gezonder zijn.


Schenk maakte onder andere gebruik van gegevens van een onderzoek waarin negen weken lang tien gezonde vrijwilligers werden gevolgd. Van hen werd urine verzameld én de deelnemers vulden twee maanden lang elke dag een dagboek in. Daarin hielden ze bij hoe ze zich voelden: opgewekt, zenuwachtig, angstig of anders.

Hoe Gek is NL

“Positiviteit heeft grote invloed op ervaren gezondheid”​

Ook maakte Schenk gebruik van de gegevens van het onderzoek Hoe Gek is NL. Liefst 600 mensen hielden hiervoor 30 dagen lang en drie keer per dag een dagboek bij, waarin ze opnamen hoe ze zich voelden en of zij lichamelijke klachten ervaarden zoals buik- of hoofdpijn of pijn in de spieren of ledematen.

Uit al deze gegevens bleek dat positiviteit een grote invloed heeft op de ervaren gezondheid. “Mensen geven aan minder fysieke klachten te ervaren als ze zich beter voelen. Kijken we naar de ontstekingswaarden in het lichaam, dan blijken die ook lager te liggen. Mensen voelen zich dus niet alleen gezonder, ze zijn het ook”, vertelt Schenk. Een opgewekte stemming heeft meer positieve gevolgen, zoals een lagere bloeddruk en hartslag. Ook hieruit blijkt het beschermende mechanisme van positiviteit. Mogelijk heeft dat ook invloed op het tot uiting komen van de ontstekingswaarden.”

Kip of ei

“Negatieve gevoelens leiden tot meer lichamelijk ongemak”​

Andersom leiden negatieve gevoelens zoals angst en nervositeit, volgens het onderzoek juist tot meer fysieke klachten. Mensen ervaren dan meer lichamelijke ongemakken en de ontstekingswaarden in het lichaam zijn ook daadwerkelijk hoger. Dit brengt op de lange termijn een hoger risico op het ontwikkelen van aandoeningen als bijvoorbeeld hart- en vaatziekten met zich mee.

De vraag rijst daarbij of we nu gezonder worden van een positieve stemming of dat we positiever gestemd zijn omdat we gezonder zijn. Die vraag kan Schenk niet sluitend beantwoorden. “Wat we wel hebben gezien, is dat positiviteit de dag erop nog steeds een effect heeft op de hoeveelheid gemeten klachten, en in sommige mensen ook op de ontstekingswaarden in het bloed. Maar we hebben niet bekeken wat de klachten voor een effec​​t hebben op je gevoel. Bovendien is bij ‘slechts’ tien deelnemers gekeken naar ontstekingswaarden, dus het geschetste verband tussen positiviteit en gezondheid is op basis van mijn onderzoek niet onomstotelijk vast te stellen.”

Maak de zorg positiever

“Vergroot de rol van positieve psychologie in de zorg”​

Desalniettemin doet Schenk op basis van de uitkomsten en de literatuur een oproep aan de medische wereld. De ziekenhuiszorg maar ook de psychiatrie zijn volgens haar nog teveel gericht op het wegnemen van ziekte, klachten en negatieve gevoelens. “Te weinig wordt stil gestaan bij de vraag wat je kunt doen om positieve gevoelens te stimuleren. Ik denk dat het heel goed zou zijn als we de rol van positieve psychologie binnen de zorg vergroten en er meer ruimte komt voor ‘medicijnen’ als zelfcompassie, mindfullness en ontspanning.”

Schenk noemt als voorbeeld de steeds grotere wordende groep mensen met chronisch ziekten. “We kunnen hen bijvoorbeeld meer op hun eigen kracht aanspreken. Op wat ze nog wel kunnen, welke doelen ze willen nastreven en waar ze energie en kracht uit halen. Dat gaat ook op bij gezonde mensen. Je kunt veel doen om je wat blijer te voelen en om energie en kracht op te doen. Bij ernstig zieke patiënten is een positieve focus minstens zo belangrijk. Niet alleen bezig zijn met opereren,​ behandelen en het wegnemen van klachten, maar ook met de vraag wat we nog kunnen doen om de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te houden. Bespreken wat iemand nog belangrijk vindt. Gezond of ziek: een positieve focus  kan ontzettend veel doen met je gemoed en dus met je ervaren en daadwerkelijke gezondheid.”​​


Foto door Gerhard Taatgen​

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram