• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Over Lifelines

Print 

Binnen het onderzoeksprogramma LifeLines worden gedurende dertig jaar 165.000 inwoners van Noord-Nederland gevolgd: kinderen, ouders en grootouders. Deze driegeneratie-aanpak is uniek in de wereld. De deelnemers worden eens in de vijf jaar opgeroepen voor een onderzoek. In dit onderzoek krijgen zij op gezette tijden uitgebreide vragenlijsten voorgelegd over ziekten, leefstijl, gezondheid, medicijngebruik, voedingsgewoonten en dergelijke. Daarnaast worden zaken gemeten als bloeddruk, gewicht, lengte, longfunctie, hartfunctie en bloed- en urinewaarden.

Centraal staat de vraag waarom de één al relatief vroeg in het leven een chronische ziekte ontwikkelt en de ander tot op hoge leeftijd vitaal blijft. Het wetenschappelijke uitgangspunt van LifeLines is dat het ontstaan van chronische aandoeningen als astma, diabetes of nierziekten een complex samenspel van factoren is. De invloed van de verschillende factoren en de manier waarop ze op elkaar inwerken, zijn alleen te begrijpen door de gezondheid van een grote groep mensen uit meerdere generaties langdurig te volgen. Hierdoor kan duidelijk worden waarom sommigen gezond ouder worden en anderen al vroeg ernstige belemmeringen krijgen.

LifeLines is de eerste studie die zoveel levensaspecten bij het onderzoek betrekt, van erfelijkheid en stijl van leven tot en met psychische en sociale factoren. Alleen zo’n brede aanpak kan diepgaand inzicht opleveren in het ontstaan en beloop van chronische ziekten. De uitkomsten van LifeLines moeten leiden tot het sneller vaststellen van ziekte, het vinden van nieuwe behandelingen of zelfs tot het voorkomen van verschillende chronische aandoeningen.

Raadpleeg de onderstaande verwijzingen naar de LifeLines Websites voor deelnemersregistratie en uitgebreidere informatie.

Binnen het onderzoeksprogramma LifeLines worden gedurende dertig jaar 165.000 inwoners van Noord-Nederland gevolgd: kinderen, ouders en grootouders. Deze driegeneratie-aanpak is uniek in de wereld. De deelnemers worden eens in de vijf jaar opgeroepen voor een onderzoek. In dit onderzoek krijgen zij op gezette tijden uitgebreide vragenlijsten voorgelegd over ziekten, leefstijl, gezondheid, medicijngebruik, voedingsgewoonten en dergelijke. Daarnaast worden zaken gemeten als bloeddruk, gewicht, lengte, longfunctie, hartfunctie en bloed- en urinewaarden.

Centraal staat de vraag waarom de één al relatief vroeg in het leven een chronische ziekte ontwikkelt en de ander tot op hoge leeftijd vitaal blijft. Het wetenschappelijke uitgangspunt van LifeLines is dat het ontstaan van chronische aandoeningen als astma, diabetes of nierziekten een complex samenspel van factoren is. De invloed van de verschillende factoren en de manier waarop ze op elkaar inwerken, zijn alleen te begrijpen door de gezondheid van een grote groep mensen uit meerdere generaties langdurig te volgen. Hierdoor kan duidelijk worden waarom sommigen gezond ouder worden en anderen al vroeg ernstige belemmeringen krijgen.

LifeLines is de eerste studie die zoveel levensaspecten bij het onderzoek betrekt, van erfelijkheid en stijl van leven tot en met psychische en sociale factoren. Alleen zo’n brede aanpak kan diepgaand inzicht opleveren in het ontstaan en beloop van chronische ziekten. De uitkomsten van LifeLines moeten leiden tot het sneller vaststellen van ziekte, het vinden van nieuwe behandelingen of zelfs tot het voorkomen van verschillende chronische aandoeningen.

Raadpleeg de onderstaande verwijzingen naar de LifeLines Websites voor deelnemersregistratie en uitgebreidere informatie.

 

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram