• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers

Kansen voor kinderen

Print 

Uitdagend, verrijkend, verrassend en vernieuwend. Dat zijn volgens een uniek gezelschap van elf partners in Noord-Nederland kernwaarden van het integrale programma Kansen voor Kinderen dat zij met het onderwijs in de regio rond het thema gezondheid en leefbaarheid (willen) ontwerpen.

Met gezondheid wordt bedoeld het vermogen om je eigen regie te voeren en lichamelijk en geestelijk sterk te staan, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Hiervoor heb je naast kennis ook vaardigheden of (21st century) skills nodig zoals zelfbeheersing, kritisch denken & reflecteren, probleemoplossend vermogen, creativiteit, zelfstandigheid, communiceren, omgevingsbewustzijn en geletterdheid. De kennis en vaardigheden stellen kinderen in staat om nu en in de toekomst eigen, weloverwegen keuzes te maken en vormen bouwstenen voor een gezond leven, goede schoolprestaties, voor participatie in en de leefbaarheid van de maatschappij.

De partners willen een integraal programma ontwerpen waarin het versterken van vakoverstijgende vaardigheden centraal staat. En dan gaat het niet alleen om de vaardigheden van de kinderen, ook om die van de leerkrachten en ouders. Want zij spelen een sleutelrol in het leven van opgroeiende kinderen. Hoe kunnen we hen helpen om het thema gezondheid leuker, uitdagender en gevarieerder te benaderen? Wat zijn hun wensen en behoeften en welke bijdrage willen zij leveren?

Het onderwijs moet kortom een ontdekkingsreis worden voor ieder kind en voor elke leerkracht en ouder. Een reis die ieder individu aanmoedigt om verder te kijken en denken dan hij of zij normaal doet. Een reis die ruimte biedt aan de uiteenlopende talenten en vaardigheden van kinderen en hen in staat stelt deze te ontplooien.

De partners die Kansen voor Kinderen vormen zijn: het Instituut voor Natuureducatie, Stichting Het Groninger Landschap, Stichting De Boer Op Noord, Stichting FC Groningen in de Maatschappij, Donar, Huis voor de Sport Groningen, Stichting Groningen Noord, Museum Landgoed Verhildersum, Brouwerij Bulthuis, Cultuurclick Groningen, de GGD en het UMCG.

Enkele basisscholen in het aardbevingsgebied zijn inmiddels gestart met de pilot van Kansen voor Kinderen die mede mogelijk wordt gemaakt door het NAM Leefbaarheids- en Duurzaamheidsprogramma. Lees meer hierover via de volgende link

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram