• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Contact met Healthy Ageing

Print 

​​​​​​​​​Het Healthy Ageing Team van het UMCG stelt zich graag aan u voor. Wilt u meer weten over ons speerpunt? Mail dan naar Contact​​​​. Wij streven ernaar om uw bericht zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Het team


Josine van ’t Klooster 

Hoofd Healthy Ageing Team

"Ik ben verantwoordelijk voor de inbedding van het speerpunt Healthy Ageing in de patiëntenzorg van het UMCG. We geven patiënten (en hun familie) bijvoorbeeld inzicht in het belang van een gezonde leefstijl met behulp van de Leefstijlwijzer. Ook zetten we in op het versterken van de gezondheidsvaardigheden van patiënten, zodat zij informatie over gezondheid en ziekte beter kunnen begrijpen en toepassen. Op onderzoeksvlak is de strategische samenwerking met internationale partners een taak van mij. Doel is om onderzoeksnetwerken op het terrein van Healthy Ageing te versterken en om samen subsidies te genereren voor onderzoeksprojecten."

​​LinkedIn​​​​ en Twitter

Josine van 't Klooster

​Chantal Bakker

Beleidsmedewerker Healthy Ageing

“Ik verzorg communicatie over Healthy Ageing.  Zo schrijf ik verhalen over onderzoek naar de vraag hoe we gezond en gelukkig ouder worden en welke rol leefstijl en omgeving hierbij spelen. Ook ben ik redacteur van de rubriek UMCG in Beweging, waarin zorgprofessionals vertellen hoe ze patiënten in beweging proberen te krijgen en houden en schrijf ik over andere (leefstijl)initiatieven die een optimale behandeling en optimaal herstel bevorderen. Daarnaast trek ik maatschappelijke projecten. Doel hiervan is dat onderzoekers en zorgprofessionals hun kennis over gezond ouder worden delen met maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen, de kinderopvang en scholen.”

LinkedIn en Twitter

Chantal Bakker

​Rebecca Krüders

Adviseur externe betrekkingen

“Ik word ook wel de contactpersoon voor het UMCG in Den Haag genoemd, maar mijn functie is breder dan dat. Ik behartig de belangen van het UMCG bij onze partners buiten het UMCG, dit kan op het ministerie zijn, in de Tweede Kamer, maar ook in de regio. Noord-Nederland staat in Europa sterk op de kaart als koploper op het gebied van Healthy Ageing en zorgvernieuwing, dit wil ik ook voor Nederland bereiken!"

LinkedIn en Twitter

Rebecca Krüders

​Ellen van Drooge

Secretariaat Healthy Ageing Team

“Ik voer het secretariaat voor het Healthy Ageing Team en ondersteun het teamhoofd en de beleidsmedewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden. Ik ben o.a. betrokken bij de jaarlijkse organisatie van de Healthy@work-week in het UMCG.”

LinkedIn en Twitter

Ellen van Drooge

​Ann Boer

Stafmedewerker Healthy Ageing Team

“Ik ben betrokken bij verschillende projecten, zoals een intern project gericht op het vergroten van gezondheidsvaardigheden van patiënten en de UMCG Leefstijlwijzer. De UMCG Leefstijlwijzer beoogt het belang van leefstijl/preventie in het kader van Healthy Ageing te benadrukken en patiënten en begeleiders daarvan bewust(er) te maken. Verder organiseer ik samen met UMCG-collega’s het jaarlijkse Alliance for Healthy Aging symposium. De Alliance is een samenwerkingsverband tussen UMCG, Mayo Clinic Robert and Arlene Kogod Center on Aging in Rochester (USA) en Newcastle University Institute for Ageing (UK)."

Ann Boer

​Rianne de Roos

Beleidsmedewerker Healthy Ageing

“Ik ben betrokken bij interne en externe Healthy Ageing projecten. Aan de ene kant houd ik me bezig met projecten die tot doel hebben om Healthy Ageing meer te integreren in de zorg en onder de aandacht te brengen van UMCG-medewerkers. Aan de andere kant ligt mijn focus op maatschappelijke projecten en evenementen. Door hieraan als UMCG bij te dragen, brengen we onze kennis van binnen naar buiten. Bij de projecten denk ik inhoudelijk en creatief mee en vervul ik de organisatorische rol van projectmedewerker.”

Rianne de Roos

​Simona Fossa Margutti

Liaison officer UMCG Duitsland

“Ik heb een uitgebreid netwerk in de zorg- en science wereld in Noord-West Duitsland, leg contacten met Duitse ziekenhuizen en met onderzoeks- en overheidsinstellingen en bevorder innovatieve samenwerkingsverbanden op het gebied van Healthy Ageing in de Nederlands-Duitse grensregio.”

LinkedIn

Simone Fossa Margutti

​Harma van Dijken

Coördinator Corporate Evenementen

“Ik adviseer de Raad van Bestuur over ontvangsten en (werk)bezoeken van gasten uit binnen- en buitenland zoals leden van het Koninklijk Huis, leden van Tweede Kamerfracties, B&W, gemeenteraden, provinciebestuur en besturen van buitenlandse onderzoeksinstituten. Ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling en toepassing van de hierbij geldende protocollen, beheer alle relatiegeschenken, waaronder het kerstgeschenk en de logistiek daar omheen."

LinkedIn
Harma van Dijken

​Maarten Eisema

EU Liaison Officer Healthy Ageing


"Binnen het Healthy Ageing team ben ik ‘onze man in Brussel’. Noord-Nederland is door de Europese Commissie uitgeroepen tot voorbeeldregio op het gebied van Active & Healthy Ageing. Dagelijks werken we er hard aan om voorbeeldregio te blijven en om onze regio te versterken. Bijvoorbeeld door actief te zijn in Europese projecten waarbinnen topwetenschappers internationaal onderzoek kunnen doen en waarvan de resultaten zoveel mogelijk inpasbaar zijn in de samenleving. Graag draag ik op mijn manier bij aan een samenleving waar we gezond(er) ouder mogen worden"

Maarten Eisema

Anja van der Heide

Stafadviseur Strategieontwikkeling en Externe Relaties

"Ik ben als verbinder betrokken bij eHealth en digitaliseringsontwikkelingen binnen en buiten UMCG. Met de inzet van innovatieve, digitale toepassingen willen we burgers meer en beter inzicht geven in gezondheid(sdata). Ook is het de bedoeling om zorg en preventie in eigen leefomgeving slimmer te organiseren met betrouwbare en veilige ICT-middelen. Dit doen we samen met partners in de regio. In de rol van programmamanager van het ecosysteem ‘Personalized & Connected Health’ is het mijn taak om daarbij ook stevige verbindingen te leggen met MKB-bedrijven en startups’."

LinkedIn en Twitter

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram