• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Healthy Ageing in zorg

Print 

Het UMCG heeft een verzorgingsgebied van 3,5 miljoen inwoners. In de zorg die wij verlenen, staat het speerpunt Healthy Ageing centraal. Dit betekent dat onze zorgprofessionals en onderzoekers tot doel hebben om het zorgpad voor en met de patiënt optimaal in te richten.

Onze focus in de zorg (en in onderzoek) ligt op het vroegtijdig opsporen en behandelen van ziekte, zodat gezondheidsverlies kan worden voorkomen of beperkt. Dit is mogelijk dankzij onderzoek en vooruitstrevende technieken. Daardoor kunnen we ook steeds beter de verschillen tussen mensen en in aandoeningen in kaart brengen; iedere tumor is bijvoorbeeld anders en gedraagt zich niet overal in het lichaam hetzelfde. Dit maakt de weg vrij voor een op de individu toegespitst zorgpad: bij diagnose, behandeling en daarna.

Steeds vaker maken leefstijlprogramma's deel uit van het zorgpad. Onderzoek toont aan dat behandelingen beter aanslaan en herstel spoediger verloopt als een patiënt gedurende het zorgtraject fit is. Het UMCG is ook betrokken bij de ontwikkeling van zorgtrajecten op afstand. Die zijn er bijvoorbeeld op gericht om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van chronisch zieken te vergroten en om de impact van chronische ziekten te verkleinen. Maar ook om ziekenhuiszorg aan huis te kunnen verrichten voor kwetsbare ouderen. De patiënt staat centraal, zijn of haar belang is leidend en we verliezen dat geen moment uit het oog. Samen met hem of haar stippelen we een zorgpad uit.

Binnen het thema Healthy Ageing hebben we bijzondere aandacht​ voor chronisch zieken, ouderen, kinderen en de transplantatiegeneeskunde, oncologie (kanker) en acute zorg. Op deze pagina leest u verhalen over wat Healthy Ageing in de zorg concreet betekent.​

 
​​​

Lees in KennisInZicht

Transplantatiedoorbraak  

Als eerste ziekenhuis in Nederland en in de Eurotransplantregio voerde het UMCG dit voorjaar een buikwandtransplantatie uit in combinatie met een dunnedarmtransplantatie. De operatie leverde nieuwe wetenschappelijke inzichten op. Hoogleraar Maag-, Darm-, Leverziekten Gerard Dijkstra: “Dit kan dé doorbraak zijn voor toekomstige dunnedarmtransplantaties.”

Lees het artikel in KennisInzicht 
Donororganen opladen  

Donororganen geschikt maken en verbeteren voor transplantaties, zodat de slagingskans van een transplantatie groter is en organen langer mee gaan. Dat gebeurt in de orgaanperfusiekamer van het UMCG, die onlangs werd geopend. De orgaanperfusiekamer is de eerste in Nederland en een van de weinigen in de wereld. "We zorgen ervoor dat het orgaan eigenlijk niet in de gaten heeft dat het zich buiten het lichaam bevindt"

Lees het artikel in Kennisinzicht 
Kwaliteit-van-levenbril  

Wat is voor u gezondheid? Wat zijn de doelen in uw leven? Waar beleeft u plezier aan? Die vragen zouden aan de patiënt gesteld moeten worden voordat een besluit genomen wordt over zorg en behandeling. Maar wie door een medische bril naar de patiënt kijkt, ziet vooral ziekte, medicijnen en ingrepen. De manier waarop we de zorg vergoeden, houdt dit in stand. Zo kunnen we de patiënt nooit echt centraal stellen, zegt Gonda Stallinga, zorgonderzoeker in het UMCG.

Lees het artikel in Kennisinzicht 
Gamen in zorg  

Gamen is fun, het kan verslavend zijn, maar ook leerzaam. UMCG-hoogleraar Ouderengeneeskunde Sophia de Rooij ontwikkelde voor zorgprofessionals een game over het delier. Hoe kunnen games zorgverleners helpen in hun werk?

Lees het artikel in Kennisinzicht 
Pijn bij dementie  

Mensen met dementie kunnen vaak niet goed aangeven dat ze pijn hebben. UMCG-onderzoeker Miriam Kunz ontwikkelt een methode waarmee verpleegkundigen, artsen en mantelzorgers kunnen achterhalen of een dementerende pijn heeft. “We geloven dat er bij veel mensen met dementie niets wordt gedaan om pijn te verlichten, omdat onvoldoende wordt herkend dat ze pijn hebben.”

Lees het artikel in Kennisinzicht 
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram