• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

De operatie en toekomst gezonder tegemoet

Print 
26 juli 2016

Flink trainen en gezond eten voor je wordt geopereerd en daar na de operatie zo snel mogelijk weer mee beginnen. Dat is de kern van  Better In, Better Out;  een uniek programma voor hartpatiënten van het UMCG. Het programma moet leiden  tot minder complicaties en (her)operaties en tot sneller herstel van de patiënt. Deelnemers zijn unaniem enthousiast over het initiatief, vertelt professor Massimo Mariani. Hij is hoofd van de afdeling Cardiothoracale chirurgie van het UMCG en de bedenker van het programma, dat samen met het Centrum voor Revalidatie wordt uitgevoerd. 

​“Mensen met hartklachten zijn bang om te bewegen”

Mariani: “Het idee voor Better in, Better Out ontstond toen uit een onderzoek onder patiënten die op een hartoperatie wachtten, bleek dat ze vaak te veel en te slecht eten. Er werd bijvoorbeeld veel minder fruit, groente en vezels gegeten dan dagelijks wordt geadviseerd. We zien ook vaak dat mensen in de tijd dat ze de hartoperatie moeten afwachten, meer gaan eten of roken en dat ze uit angst dat hun hart overbelast raakt minder gaan bewegen. Gevolg is dat zij in kwetsbare conditie een operatie moeten ondergaan. Better in Better out is bedoeld om patiënten onder professionele begeleiding en in een veilige omgeving in beweging te brengen of houden en om hen, indien nodig, te helpen om gezonder te eten en te stoppen met roken.”

Samen trainen

Patiënten die meedoen aan het programma worden getraind door een team dat bestaat uit een thoraxchirurg, cardioloog, verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, psycholoog en maatschappelijk werker.  Het programma start vier weken voor de hartoperatie. De deelnemers trainen drie keer per week een halve dag de conditie met mensen die al geopereerd zijn en passen als het nodig is zijn voedingspatroon aan. Ook krijgt ze handvaten om te stoppen met roken, worden ze mentaal voorbereid op de operatie en krijgen ze ademhalingstraining. “Hierdoor kan hij of zij zo fit mogelijk de operatie ingaan en wordt een basis gelegd voor een gezonde(re) leefstijl, die hopelijk de rest van het leven voortduurt. De partner van de patiënt wordt erg betrokken bij dit traject want het heeft vaak het meeste effect als levenspartners samen aan hun gezondheid werken.”

​“Samen leggen we de basis voor een gezondere leefstijl”

Ongeveer vier dagen na de operatie wordt de patiënt drie weken lang opgenomen op de locatie Beatrixoord van het Centrum voor Revalidatie. Daarna volgt een traject van vier weken. De revalidatie is eerst gericht op dagelijkse verzorging, maar al snel begint de patiënt met conditietraining.  Sommige revalidatiemomenten zijn individueel, vaak zijn ze in groepsverband. Het programma verschilt erg  van het ‘gangbare’ traject waarin patiënten na de operatie eerst naar huis gaan en zes of acht weken later terugkomen voor revalidatie in het ziekenhuis (zonder opgenomen te worden). Er zijn tijdens Better in Better Out meer behandel- en contactmomenten en het team dat de patiënt begeleidt, blijft hetzelfde tijdens het gehele traject.

Blije patiënten

Better In, Better Out is uniek in Europa door de combinatie van revalidatie voor en na de operatie. Tot nog toe hebben 100 mensen het programma gevolgd. Bijna een kwart van hen is ondervraagd en blijkt erg tevreden, vertelt professor Mariani. “Iedereen beveelt het programma aan en ervaart het ook als veilig (72 procent) tot heel veilig (28 procent). De patiënten hebben vertrouwen in onze zorgprofessionals en durven onder hun begeleiding intensief te trainen, ondanks hun angst om zich in te spannen. Dat is een heel mooi resultaat. De begeleiding van de afdelingsverpleegkundigen wordt bovendien beoordeeld met een 8,5.”

​“Patiënten voelen zich veilig bij ons team”

De komende jaren wordt door het UMCG onderzoek gedaan naar de effecten van Better in, Better Out op korte en lange termijn en de verhouding tussen kosten en opbrengsten. Het programma is relatief (arbeids)intensief en duur maar verwacht wordt dat de investering zich terugbetaalt door de daling van het aantal complicaties, heropnames en de kortere ligduur van patiënten (door sneller herstel).

Toekomst

Better in Better Out is in 2015 gestart dus het is nog te vroeg om resultaten te presenteren. Toch kijkt professor Mariani al vooruit. Zijn hoop is dat alle patiënten in de toekomst mee kunnen doen aan Better in Better Out. Nu ziet hij dat sommige deelnemers al voor de operatie stoppen met het programma omdat vervoer naar het revalidatiecentrum bijvoorbeeld een probleem is of de patiënt slecht te been is. 

​“Dit programma moet er zijn voor iedereen”

Ook hoopt hij dat patiënten die een spoedoperatie hebben ondergaan en voor wie revalidatie voorafgaand aan de ingreep niet mogelijk was, in de toekomst allemaal mee kunnen doen aan het stukje Better in Better Out dat na de operatie plaatsvindt. “Mijn droom is dat we een patiëntvriendelijke omgeving krijgen waarin alles samenkomt en waarin samen stappen worden gezet naar een gezondere toekomst.”

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram