• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Traineeship UMCG Next

Print 

In 2018 worden geen nieuwe trainees geworven. Informatie over eventuele werving in 2019 volgt.

UMCG Next is het tweejarig traineeshipprogramma van het UMCG en staat open voor jonge academici die net zijn afgestudeerd. Het traineeshipprogramma van het UMCG geeft je een brede oriëntatie, verdieping in je vakgebied en ruim inzetbare ervaring. Na twee jaar ben je op veel plaatsen inzetbaar als professional binnen of buiten het UMCG. Werken staat centraal. Daarnaast volg je een opleidingsprogramma, zowel binnen als buiten het UMCG. Jij brengt natuurlijk ook veel mee: actuele kennis, nieuwe ideeën, passie en lef. Wij willen graag ook van jou leren. Ons traineeship is dus een investering in jouw en onze toekomst.

Hoe ziet het traineeship eruit?

UMCG Next is een combinatie van werken en leren. Het bestaat uit de volgende onderdelen.

​​​Focusproject

Het werkterrein bevindt zich op een van de UMCG brede focusprojecten. Gedurende twee jaar wordt de trainee ingezet op één tot drie projecten (per project max 1 jaar). Vanaf de start draait de trainee direct mee als volwaardig teamlid en komt hij/zij in aanraking met verschillende organisatieonderdelen binnen het UMCG. Zo doet de trainee ruime praktijkervaring op in een complexe omgeving, op vakinhoud, projectleiderschap, samenwerking, politieke, bestuurlijke en financiële vraagstukken, procesinnovatie en cultuuraspecten.​

​Ontwikkelprogramma

​Gedurende twee jaar wordt naast het werk een ontwikkelprogramma aangeboden van circa 1 dag per week. De werkwijze is praktijkgericht en er wordt gewerkt met eigen casuïstiek, waarbij inzicht, reflectie, kennis en gedrag binnen de context van het werk centraal staan. Het programma is gericht op professionele en persoonlijke ontwikkeling binnen de context van het UMCG en de zorgsector.​

Interne modules met young professionals uit het UMCG (Miniclass)

Speciaal voor UMCG Next worden modules (interactieve bijeenkomsten) georganiseerd door vooraanstaande UMCG-ers. Het programma wordt opgebouwd aan de hand van vier leerlijnen:

  • Het UMCG –  de kern (visie, missie, kerntaken)
  • Het UMCG –  ondersteunende disciplines (stafdisciplines en ondersteunende onderdelen)​
  • ​Het UMCG & de maatschappij (de regio en daar buiten)
  • Persoonlijk leiderschap (leiderschapsontwikkeling en filosofie in de beroepspraktijk)

Deze modules worden gegeven verspreid over de 2 jaar dat een lichting trainees en miniclass actief is. De modules worden gevolgd door trainees en de miniclass. De miniclass is een groep jonge talentvolle medewerkers van het UMCG die op zoek zijn naar verbreding, verbinding over afdelingsgrenzen en hun creativiteit, kennis en vaardigheden willen inzetten voor het UMCG, ook buiten de eigen functie.​

Gezamenlijke opdrachten

Bij een aantal modules hoort een gezamenlijke opdracht waar de lichting in een bepaalde periode aan werkt. Deze opdrachten zijn enerzijds bedoeld als verdieping en anderzijds om de denkkracht van de groep in te zetten voor lastige vraagstukken in het UMCG.​

Intern persoonlijke ontwikkeling

Om het maximale uit het traineeship te halen voor trainee en het UMCG wordt de (persoonlijke ) ontwikkeling van de trainee zo goed mogelijk gefaciliteerd. Dit bestaat uit een combinatie van een ontwikkelassessment, ontwikkelgesprekken, intervisie, mentoring en feedback van leidinggevenden. De rode draad door deze contactmomenten heen zijn de leerdoelen die door de trainee worden opgesteld.

Centraal in het individuele programma staat het persoonlijke plan dat je hebt opgesteld met de programmamanager. Een belangrijk onderdeel van het persoonlijk plan vormt de ‘learning on the job’ met begeleiding van de leidinggevende. Daarnaast heeft de trainee de mogelijkheid om gebruik te maken van een mentor. Gezamenlijk wordt bepaald wat nodig is voor verdere ontwikkeling van vakinhoudelijke kennis, competenties, vaardigheden en op welke wijze. Veel aandacht is er ook voor de ontwikkeling van een eigen netwerk.​​

​Externe kerntrajecten

Bij de Adviestalent Academy volgen de trainees drie kerntrajecten waarin ze werken aan vaardigheden die geoefend en ingezet kunnen worden binnen de focusprojecten en gezamenlijke opdrachten binnen het UMCG. Zo breiden ze hun palet aan tools en vaardigheden uit en parallel wordt gewerkt aan de professionele identiteit.​

​​​Profiel trainees

UMCG Next staat open voor jonge academici die net afgestudeerd zijn of ervaring hebben opgedaan in een eerste functie. Die willen uitblinken, weten wat ze willen en kunnen of daar gericht achter willen komen. We verwachten dat ze omgevingsgericht zijn, goed kunnen samenwerken, resultaatgericht zijn en hun talenten willen inzetten en verder ontwikkelen. Die met een kritische blik en persoonlijke visie​ willen meebouwen aan de organisatie.

Solliciteren

In 2018 worden er geen trainees geworven. Door je aan te melden voor onze email vacatureservice  word  je  automatisch op de hoogte gehouden van onze actuele vacatures. ​

UMCG Next wint Noorderlink Award 2016

Het UMCG heeft met het traineeship UMCG Next de Noorderlink Award 2016 gewonnen. Deze award is uitgereikt aan de organisatie uit Noord-Nederland met het meest bijzondere HRM-project. Voor meer informatie over de Award verwijzen we naar www.noorderlink.nl


​​

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter