• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Privacy statement

Print 

​Privacy Disclaimer

Het UMCG houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacy disclaimer richt zich op sollicitanten. Alle privacygevoelige informatie die aan het UMCG wordt verstrekt, valt onder deze privacy disclaimer. Het UMCG spant zich naar alle redelijkheid in privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven.

Sollicitanten

Als u solliciteert op een vacature geeft u daarmee toestemming aan het UMCG om uw persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, inhoud CV, enzovoort) te gebruiken voor sollicitatiedoeleinden voor de desbetreffende vacature. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze vacature en alleen gedeeld met de medewerker(s) van het UMCG die direct betrokken zijn bij uw sollicitatie.Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere  doeleinden en niet gedeeld met derden.

Bewaartermijn

Het UMCG bewaart de persoonlijke gegevens die u heeft ingevuld bij uw sollicitatie totdat de vacature is afgesloten. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd, dat wil zeggen dat uw persoonlijke gegevens uit ons systeem worden verwijderd en dat wij uitsluitend niet tot de persoon herleidbare gegevens bewaren voor onze managementrapportages.