• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Student voor nieuw fiscaal handboek UMCG

Print 
AfdelingStage, afstuderen en scriptie
StandplaatsGroningen
Uiterste reactiedatum07 januari 2019

Werkomgeving

Financiën & Control bewaakt de financiële positie en continuïteit van het UMCG en voert de concernadministraties. Daarnaast verzorgt Financiën & Control de concernaudit en ondersteunt bij diverse interne en externe beleidsinitiatieven. Het verstrekken van eenduidige richtlijnen op het gebied van de administratievoering en externe wet- en regelgeving vormen belangrijke pijlers binnen de planning & control-cyclus.

Binnen de afdeling Financiën en Control bestaat een projectteam Fiscaliteiten, vanwege de complexiteit van de fiscale regelgeving en de periodieke wijzigingen daarin. Beide betrokken medewerkers bij de opdracht nieuw fiscaal handboek UMCG zitten in dit projectteam. Dit team simplificeert regelgeving en vertaalt dit voor diverse afdelingen en diensten in het UMCG. De groep dient ook als vraagbaak voor het UMCG. Bedoeling is om enerzijds fiscale naheffingen en boetes te voorkomen, en anderzijds is het de bedoeling om tijdig het juiste bedrag aan belasting te betalen. Dit speelt met name op het gebied van de loonbelasting en de BTW. Vanaf 1 januari 2016 is het UMCG tevens onderworpen aan de Wet Vennootschapsbelasting.

In 2013 ondertekenden het UMCG en de belastingdienst het convenant : “Horizontaal Toezicht”. In het convenant is vastgelegd aan welk niveau de fiscale beheersing in het UMCG moet voldoen.

Probleemschets
In 2017 kwamen we samen met de belastingdienst tot de slotsom dat de uitvoering van het convenant beter kan en dat er tal van UMCG-procedures, afspraken en modellen aan onderhoud toe zijn. De intentie is om met de belastingdienst een vernieuwd convenant te sluiten. Een aantal zaken moeten in dit kader op korte en middellange termijn worden uitgevoerd, ten aanzien van de middelen voor fiscale beheersing, zoals het fiscaal team, BTW-administratie, een fiscaal handboek en informatie op intranet.

Het doel dat we met deze opdracht willen bereiken is een vernieuwd fiscaal handboek. Een handboek dat digitaal te onderhouden is met behulp van I-doc.

Functiebeschrijving

 • Processen (opnieuw) in kaart brengen en op basis van de beschikbare informatie deze omzetten in actuele fiscale procesbeschrijvingen en deze opnemen/vaststellen in I-doc (BTW-processen). Je doet dit in nauw overleg met de betreffende procesverantwoordelijke medewerkers.
 • Bestaande richtlijnen structureren en herschrijven.
 • Relevante informatie verzamelen, zowel in het UMCG als bij de belastingdienst, en dit verwerken, na overleg met de verantwoordelijke, voor een bepaalde richtlijn.

Wat vragen wij

Voor deze afstudeeropdracht zijn naast de kennis en vaardigheden uit je studie de volgende kenmerken en eigenschappen van belang:

 • Voor de opdracht relevante HBO/WO-opleiding.
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden, die je naar gelang het contact op een correcte wijze gebruikt.
 • Je vindt de financiële en fiscale sector interessant.
 • Je bent in staat zelfstandig te werken.
 • Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden.
 • Je bent ambitieus en wilt graag nieuwe dingen leren.
 • Je vindt het leuk om samen te werken en anderen enthousiast te maken.

Wat bieden wij

 • Stageovereenkomst met het UMCG
 • Goede begeleiding in het UMCG
 • Wetenschappelijke werkomgeving
 • Ruimtes met flexplekken, voorzien van pc en telefoon
 • Studentenwerkoverleg (inloopuur) voor intervisie, vragen en ondersteuning
 • Nestor: een omgeving speciaal voor afstudeerders met informatie, links, tips & trics die je kunnen helpen tijdens je afstudeerperiode in het UMCG

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:
Contact, (niet gebruiken voor sollicitaties)

Solliciteren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina.
Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.
Genoemde uiterste reactiedatum in het vacatureoverzicht is niet van toepassing op deze vacature. De vacature blijft op de website staan totdat een geschikte student is gevonden voor deze opdracht.