• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Student voor het analyseren van facebookposts van co-assistenten

Print 
AfdelingStage, afstuderen en scriptie
StandplaatsGroningen
Uiterste reactiedatum04 augustus 2019

Werkomgeving

Inleiding
Jaarlijks leiden we in het UMCG circa 3000 studenten geneeskunde op. Daarvan zitten er ongeveer 1400 in hun masterfase; die studenten lopen dan coassistentschappen in de vier noordelijke provincies.
De verantwoordelijkheid voor organisatie en uitvoering van de studie geneeskunde ligt bij het Onderwijsinstituut (OWI) van de Faculteit der Medische Wetenschappen. Een onderdeel van het OWI is het Center for Education Development and Research in Health Professions (CEDAR). Daarin vinden onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg, docentprofessionalisering en onderzoek plaats. De onderzoeksgroep maakt onderdeel uit van een regionaal onderzoeksnetwerk rond medisch onderwijs, opleiden en levenslang leren LEARN.
Een van de aandachtsgebieden van CEDAR-onderzoek is hoe studenten geneeskunde zich tijdens de coschappen ontwikkelen tot arts. In een recent onderzoek is via audiodagboeken gevraagd naar ervaringen tijdens het tweede jaar van de driejarige master. We vroegen naar ervaringen die de coassistenten lieten nadenken over wie ze zijn en wat voor type arts ze willen worden. Dit gaf ons een indrukwekkende inkijk in wat er tijdens de coschappen gebeurt en hoe studenten dat ervaren.

Probleemschets
Doordat we vroegen naar ervaringen die de coassistenten lieten nadenken over wie ze zijn en wat voor type arts ze willen worden, beïnvloeden we natuurlijk wat ze ons in hun dagboekfragmenten vertellen. Het kan best zo zijn dat als coassistenten vrij zijn om zelf te bepalen wat ze willen vertellen, er ook andere gebeurtenissen en ervaringen boven water komen.
De kans om dat te onderzoeken doet zich voor, omdat coassistenten over een facebookgroep beschikken om ervaringen tijdens de coschappen te delen: coassistent confessions. Inmiddels zijn er ruim 800 posts geplaatst. De eerste 700 daarvan hebben we gedownload en bekeken. Het blijkt een rijke collectie te zijn waarin coassistenten gebeurtenissen beschrijven in het contact met patiënten, verpleegkundigen en artsen, maar ook met vrienden en familieleden. De gebeurtenissen spelen zich ook op allerlei plekken af, zoals op ziekenhuisafdelingen, operatiekamers, poliklinieken en thuis of bij vrienden.

De beschrijvingen gaan ook steeds over de emoties die de gebeurtenissen bij de coassistenten oproepen, maar die eigen emoties gaan vaak schuil achter de humor en ironie die het centrale kenmerk zijn van de posts. Dat is ook logisch, door de oproep van die de beheerders aan coassistenten doen: “Heb je iets meegemaakt wat je wilt delen, maar eigenlijk niet kan? Daar zijn wij voor, laat ons meelachen! 100% anoniem :)”. Maar tussen de regels door lees je wel degelijk de emoties van de coassistenten over hun positie als beginneling tussen de meer ervaren assistenten in opleiding, medisch specialisten en verpleegkundigen en de manier waarop die hen bejegenen. Dat is bij veel andere onderwerpen ook het geval en wij willen dat graag in detail laten analyseren.

Functiebeschrijving

We zijn op zoek naar studenten die onderzoek gaan doen naar de manier waarop coassistenten hun belevenissen beschrijven in de coassistent confessions. Wat vertellen de posts ons over hoe zij hun ervaringen beleven en hoe zij ervaren dat hun omgeving tegen ze aankijkt?
Het voorbeeld hierboven geeft daarvan een indruk, maar we honoreren graag eigen ideeën van studenten. Daarom formuleren we de precieze onderzoeksvraag en onderzoeksopzet samen met de student, zodat onze interesse, de belangstelling van de student en de eisen van de opleiding optimaal op elkaar aansluiten.

Wat vragen wij

Voor deze opdracht zoeken we een masterstudent met de geschikte achtergrondkennis en ervaring voor het onderzoek, bijvoorbeeld een geschikte letterenstudie.
We verwachten natuurlijk dat je affiniteit hebt met de studie geneeskunde en interesse in de ontwikkeling die jonge mensen van student tot arts doormaken.

Wat bieden wij

  • Stageovereenkomst met het UMCG
  • Goede begeleiding in het UMCG
  • Wetenschappelijke werkomgeving
  • Ruimtes met flexplekken, voorzien van pc en telefoon
  • Nestor: een omgeving speciaal voor afstudeerders met informatie, links, tips & trics die je kunnen helpen tijdens je afstudeerperiode in het UMCG

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:
Contact, (niet gebruiken voor sollicitaties)

Solliciteren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina.
Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.
Genoemde uiterste reactiedatum in het vacatureoverzicht is niet van toepassing op deze vacature. De vacature blijft op de website staan totdat een geschikte student is gevonden voor deze opdracht.