• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Student onderzoek patiëntbeleving WES na echoafwijkingen in de zwangerschap

Print 
AfdelingStage, afstuderen en scriptie
StandplaatsGroningen
Uiterste reactiedatum03 december 2020

Werkomgeving

Het UMCG is een grote organisatie met zo’n 13.000 medewerkers. Eén van de afdelingen is de Klinische Genetica. Dit medisch specialisme onderzoekt erfelijke ziekten en aangeboren afwijkingen en geeft voorlichting en advies (genetische counseling) hierover.

Probleemschets
Bij 60% van de zwangerschappen met echoafwijkingen bij de foetus is onbekend wat de oorzaak is. Door het toevoegen van Whole Exome Sequencing (WES) aan de standaard genetische testen kunnen we onverklaarde echoafwijkingen naar verwachting verminderen. Prenatale WES biedt echter ook een hogere kans op het vinden van nevenbevindingen.

In 2018 zijn we gestart met een prenatale WES implementatieonderzoek. Ouders bij wie twee of meer ernstige echo-afwijkingen zijn geconstateerd boden we de mogelijkheid om naast de standaard genetische testen ook WES te doen.
Vanuit het ELSI (ethical, legal, social implications) onderzoeksteam van de afdeling Genetica, is aan dit implementatieonderzoek een patiëntbelevingsonderzoek gekoppeld. Hierin kijkt men hoe paren, aan wie we prenatale WES aanbieden, dit aanbod beleven, wat redenen zijn voor paren om wel/niet te kiezen voor deze vorm van diagnostiek, wat het effect is van de prenatale WES op het besluitvormingsproces rondom het al dan niet voortzetten van de zwangerschap, hoe het testproces is ervaren en in welke mate de informatie over de test en de mogelijke uitkomsten goed is begrepen. Het onderzoek omvat een vragenlijststudie en een interviewstudie. De dataverzameling is inmiddels afgerond.

Functiebeschrijving

De onderzoeksstage is gericht op ondersteuning bij het schrijven van een wetenschappelijk artikel op basis van de verzamelde data voor het patiëntbelevingsonderzoek. In deze onderzoeksstage staat het analyseren van een deel van de data uit de vragenlijststudie centraal. Ervaring met SPSS is daarom noodzakelijk.

Wat vragen wij

 • Je studeert (toegepaste) psychologie, sociologie of een andere voor de opdracht geschikte studie.
 • Je vindt genetica (genetische counseling en erfelijkheidsonderzoek) interessant.
 • Je hebt ervaring met het analyseren van vragenlijstdata met SPPS.
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Je kunt goed zelfstandig werken.
 • Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge vaardigheid in de Nederlandse taal.
 • Je werkt planmatig en nauwkeurig.

Wat bieden wij

 • Afstudeerovereenkomst met het UMCG.
 • Werkplek bij de afdeling Klinische Genetica, inclusief gebruik van de daarbij behorende faciliteiten.
 • Supervisie door ervaren onderzoekers met tweewekelijkse contactmomenten.
 • Een plek als afstudeerder in het ELSI (ethical, legal, social implications) onderzoeksteam van de afdeling Genetica. Dit is een multidisciplinair team bestaande uit onder meer klinisch genetici, psychologen, economen en ethici. https://www.rug.nl/research/genetics/research/elsi-research-team
 • Mogelijkheid om co-auteur te zijn indien het onderzoek gepubliceerd wordt in een peer-reviewed internationaal wetenschappelijk tijdschrift.
 • Nestor: een omgeving speciaal voor afstudeerders met informatie, links, tips & tricks die je kunnen helpen tijdens je afstudeerperiode in het UMCG.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:
Contact

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. Genoemde uiterste reactiedatum in het vacatureoverzicht is niet van toepassing op deze vacature. De vacature blijft op de website staan totdat een geschikte student is gevonden voor deze opdracht.