• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Klinisch Psycholoog/behandelcoördinator deeltijdbehandeling Depressie

Print 
AfdelingUniversitair Centrum Psychiatrie
StandplaatsGroningen
Dienstverband32
Uiterste reactiedatum17 juni 2020

Werkomgeving

Vanwege arbeidsmobiliteit heeft het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) momenteel een vacature voor een klinisch psycholoog/behandelcoördinator voor de Deeltijdbehandeling Depressie (0,8 fte). De deeltijdbehandeling Depressie is onderdeel van de tertiaire afdeling Stemmings- en Angststoornissen.

Het UCP heeft kwaliteit en inspiratie hoog in het vaandel staan. Wij combineren universitaire taken en ambities met klinische expertise op hoog niveau. Ons topreferente aanbod omvat gespecialiseerde zorgprogramma’s voor patiënten met stemmings- en angststoornissen, psychotische stoornissen, combinaties van psychiatrische en somatische ziekten en psychiatrische stoornissen bij ouderen. Via de psychiatrische consultatieve dienst, het team medisch psychologen en de binnenkort te realiseren Medisch Psychiatrische Unit is er intensieve betrokkenheid bij de behandeling van patiënten op andere afdelingen van het UMCG. Tevens nemen wij ons aandeel in de acute zorg; dit omvat poliklinische spoedbeoordelingen, acute deeltijdbehandeling en acute opname op open of gesloten voorzieningen.

Voor de behandeling van complexe patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met GGZ-partners, huisartsen en andere specialisten. Dit geldt ook voor kennisoverdracht en het samenwerken in opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Ons wetenschappelijk onderzoek combineert klinische, epidemiologische en neurobiologische invalshoeken met als doel een beter begrip van het ontstaan, het beloop en specifieke ziektemechanismen bij psychiatrische stoornissen. In aansluiting daarop doen we onderzoek naar nieuwe, meer effectieve en gepersonaliseerde behandelingen van patiënten en werken we samen met onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland.

In het UCP werken ongeveer 570 gedreven en betrokken medewerkers voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis en vaardigheden aan jonge professionals een aantrekkelijk onderdeel vormt van het werken in een universitaire setting. Patiëntenparticipiatie en multidisciplinaire samenwerking zijn essentiële kenmerken van het UCP.

Het UCP heeft 5 afdelingen:

 • Crisis, Deeltijd en Opname (CDO)
 • Soma en Psyche
 • Psychose
 • Stemmings- en Angststoornissen
 • Ouderenpsychiatrie

Er werken momenteel 30 psychiaters in het UCP in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Er zijn 32 arts-assistenten en 52 psychologen waarvan 13 bij de Vakgroep Medische Psychologie. Iedereen werkt op één locatie, zodat collega’s elkaar laagdrempelig ontmoeten, kunnen overleggen en met elkaar kunnen meedenken.

In 2022 zal het UCP verhuizen naar een nog te realiseren nieuw gebouw, dichter gelegen bij het centraal medisch complex van het UMCG.

De afdeling Stemmings- en Angststoornissen
Bij de afdeling Stemmings- & Angststoornissen zijn ongeveer 70 verpleegkundigen, psychiaters, psychologen en andere disciplines werkzaam. Er zijn 2 opnameafdelingen, 3 deeltijdafdelingen en 3 poli-teams. De afdeling biedt kwalitatief hoogstaande zorg met een academisch karakter voor patiënten met stemmings-, angst- en dwangstoornissen. In het bijzonder is er ruimte voor een gepersonaliseerde hoog-specialistische benadering, met nadruk op goede service aan patiënten en verwijzers. Er wordt daarbij gestreefd naar een optimale integratie van onderwijs, opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Daarnaast worden ook state-of-the-art behandelmethoden aangeboden, die nog niet vervat zijn in bestaande richtlijnen. Implementatie van veelbelovende nieuwe diagnostiek- en behandelmethoden is een van haar kerntaken.

Functiebeschrijving

De deeltijdbehandeling Depressie is een bovenregionaal werkend multidisciplinair team, dat zich richt op de behandeling van complexe en/of therapieresistente depressie. De afdeling is voornemens het huidige deeltijdbehandelaanbod begin 2020 te vernieuwen.
De huidige vierdaagse behandeling is gebaseerd op cognitief gedragtherapeutische principes en gericht op het hier en nu. Het programma is van maandag tot en met donderdag.
Je werkt als behandelcoördinator binnen een multifunctioneel team en werkt intensief samen met twee verpleegkundigen/GW-ers en een mede-psycholoog, o.a. tijdens de groeps-CGT en IPT. Daarnaast behandel je patiënten individueel en heb je poliklinische nazorggesprekken. Het team is klein en enthousiast, de benadering is no-nonsense, directief, positief en gericht op herstel van gezond gedrag.

 • Je bent als regiebehandelaar verantwoordelijk voor de integraliteit van de behandeling en zorgt ervoor dat de verschillende activiteiten van eventuele andere zorgverleners binnen het gehele zorgproces op elkaar zijn afgestemd en passen binnen het vastgestelde behandelplan.
 • Je bent verantwoordelijk voor de behandeling van de patiënten in het huidige programma van de vierdaagse-deeltijd.
 • Je hebt een voortrekkersrol in de ontwikkeling van het programma Stemmingsstoornissen waarbij je bijdraagt aan de innovatie van het behandelaanbod op het gebied van cognitieve gedragstherapie en het opstellen en implementeren van behandelprotocollen.
 • Je verricht intakegesprekken, psychodiagnostische onderzoek en levert een bijdrage aan multidisciplinaire behandelplannen.
 • Je geeft leiding aan de patiëntenbesprekingen.
 • Je draagt zorg voor een goede samenwerking en afstemming met je collega’s binnen het zorgprogramma Stemmingsstoornissen, om de zorgcontinuïteit en doelmatige, getrapte zorg te realiseren.
 • Je levert een bijdrage aan het onderzoek binnen de onderzoekslijn Stemmings- en Angststoornissen.
 • Je levert een bijdrage aan onze opleidings- en onderwijstaken, waaronder het superviseren van psychotherapieën die psychologen en artsen verrichten in het kader van hun vervolgopleidingen.
 • Je biedt consultatie aan diverse disciplines en collega’s binnen en buiten het UCP.
 • Je geeft groepsgewijze behandelingen.

Wat vragen wij

 • Je hebt een BIG-registratie als klinisch psycholoog.
 • Ervaring in een soortgelijke functie als beschreven wordt in deze vacature is een pre.
 • Je bent lid van de VGCt en bent bij voorkeur supervisor VCGt.
 • Je bent bij voorkeur geschoold (of bereid je te scholen) in andere psychotherapieën, zoals IPT (Interperoonlijke Psychotherapie).
 • Je hebt ervaring of affiniteit met de doelgroep.
 • De directieve, confrontatieve bejegening spreekt je aan.
 • Je kunt samenwerken binnen een multidisciplinair team.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het coördineren van behandelprocessen.
 • Je bent nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en in staat om deze door te voeren in de praktijk.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor minimaal 32 uur per week (0,8 fte) voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.

Het salaris bedraagt maximaal € 6.448,- bruto per maand (schaal 13) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:

 • dhr. dr. B.C.M. Haarman, psychiater, hoofd behandelzaken Stemmings- en Angststoornissen, bereikbaar via telefoonnummer: (050) 361 4547
 • mw. M.M. Beldman, hoofd Algemene Zaken, bereikbaar via telefoonnummer: (050) 361 2119

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met .
De sollicitatiegesprekken zijn op maandag 29 juni in de middag.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.