• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Psychiater Opnameafdeling Acute Psychiatrie

Print 
AfdelingUniversitair Centrum Psychiatrie
StandplaatsGroningen
Uiterste reactiedatum01 januari 2020

Werkomgeving

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) heeft kwaliteit en inspiratie hoog in het vaandel staan. Wij combineren universitaire taken en ambities met klinische expertise op hoog niveau. Ons topreferente aanbod omvat gespecialiseerde zorgprogramma’s voor patiënten met stemmings- en angststoornissen, psychotische stoornissen, combinaties van psychiatrische en somatische ziekten en psychiatrische stoornissen bij ouderen. Via de psychiatrische consultatieve dienst, het team medisch psychologen en de binnenkort te realiseren Medisch Psychiatrische Unit is er intensieve betrokkenheid bij de behandeling van patiënten op andere afdelingen van het UMCG. Ook nemen wij ons aandeel in de acute zorg; dit omvat poliklinische spoedbeoordelingen, acute deeltijdbehandeling en acute opname op open of gesloten voorzieningen.

Voor de behandeling van complexe patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met GGZ-partners, huisartsen en andere specialisten. Dit geldt ook voor kennisoverdracht en het samenwerken in opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Ons wetenschappelijk onderzoek combineert klinische, epidemiologische en neurobiologische invalshoeken met als doel een beter begrip van het ontstaan, het beloop en specifieke ziektemechanismen bij psychiatrische stoornissen. In aansluiting daarop doen we onderzoek naar nieuwe, meer effectieve en gepersonaliseerde behandelingen van patiënten en werken we samen met onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland.

Het UCP heeft vijf afdelingen:
• Crisis, Deeltijd en Opname (CDO)
• Soma en Psyche
• Psychose
• Stemmings- en Angststoornissen
• Ouderenpsychiatrie

Er werken momenteel 30 psychiaters in het UCP in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, en er zijn 32 arts-assistenten. Iedereen werkt op één locatie, zodat collega’s elkaar laagdrempelig ontmoeten, kunnen overleggen en met elkaar kunnen meedenken.

De Acute Opname afdelingen
Op de acute opname afdelingen is een fulltime vacature voor een psychiater. In onderling overleg is te kiezen naar welke afdeling de voorkeur uitgaat en hoe groot het daadwerkelijke dienstverband wordt.
Binnen afdeling CDO zijn twee gesloten acute opname afdelingen en een algemene open opname afdeling, elk met negen bedden. Eén van de gesloten afdelingen heeft een separeer en een afzonderingsruimte en de andere gesloten afdeling heeft een separeer; beide separeers zijn ook te gebruiken als comfort room. De afdelingen hebben opname capaciteit voor alle afdelingen van het UCP en ook voor de regio. In samenspraak met de psychiatrische afdelingen van alle UMC’s in Nederland werken we aan een academische variant van de High Intensive Care (HIC).

Acute situaties bij de meest kwetsbare patiënten vragen om intensieve zorg en snelle, doeltreffende behandelinterventies. Het werken op deze afdelingen is dan ook afwisselend, fascinerend en uitdagend. Op de afdelingen werken enthousiaste en gedreven teams, die zich kenmerken door flexibiliteit, laagdrempeligheid en gastvrijheid.
We gaan de komende tijd explicieter werken volgens de principes van Herstel Ondersteunende Zorg, waarbij we erop gericht zijn dat de patiënt, in nauwe samenspraak met zijn naasten, zo spoedig mogelijk de regie in zijn leven weer oppakt. Ter ondersteuning van deze ontwikkeling worden een klinisch psycholoog en een ervaringsdeskundige aangetrokken. Aan elk team is een arts in opleiding verbonden, waar je supervisor van bent.

Op weg naar de nieuwbouw zal in de komende twee jaar de samenwerking met de tertiaire afdelingen een verandering ondergaan, waarbij nog meer dan nu de samenwerking zal worden gezocht met de afdeling Psychosen en met de afdelingen Ouderenpsychiatrie en Soma & Psyche.

Op dit moment worden patiënten voor klinische second opinions van de afdeling Psychose al opgenomen op één van de acute opname afdelingen. Een combinatie met een dag werkzaam zijn als psychiater op de polikliniek Psychose is bespreekbaar.

Functiebeschrijving

 • Je bent (mede) medisch eindverantwoordelijk voor de behandeling van patiënten die behandeld worden door het multidisciplinaire team waarin je werkt.
 • Je draagt in samenspraak met het hoofd Behandelzaken en collega psychiaters van de afdeling zorg voor vernieuwing van het behandelaanbod.
 • Je bent samen met je collega psychiaters binnen de afdeling verantwoordelijk voor de continuïteit van de acute zorg en wij vragen derhalve een continue flexibele inzet binnen de andere teams.
 • Je werkt nauw samen met collega’s in de regio.
 • Je levert een actieve bijdrage aan opleidings- en onderwijstaken.

Wat vragen wij

 • Je hebt hart voor acute psychiatrie en voor kwetsbare mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.
 • Je speelt een actieve, leidende en verbindende rol in het multidisciplinaire team.
 • Je bent een doorpakker, flexibel, stressbestendig en houdt overzicht.
 • Je hebt een visie op vernieuwing van de behandeling binnen het zorgprogramma.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Een passend salarisaanbod volgt afhankelijk van uw ervaring.
Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een functiegeboden budget voor bij- en nascholing.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:
mw. dr. M.A. Harfterkamp, psychiater en hoofd Behandelzaken, (050) 361 8880
dhr. R. Verschure, hoofd Algemene Zaken, (050) 361 5214

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 1 januari 2020.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.