• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers

(Basis)arts met grote affiniteit voor het onderwijs (0,6 fte)

Print 
AfdelingOnderwijsinstituut
StandplaatsGroningen
Uiterste reactiedatum21 januari 2018

Werkomgeving

Het Klinisch Trainingscentrum zoekt een arts ter ondersteuning van de kwaliteit van de klinische stages in masterjaar 1 van de opleiding geneeskunde. Het huidige masterprogramma G2010 is in 2006 ingericht voor het accommoderen van 424 studenten. Dit aantal is de afgelopen jaren toegenomen en daarmee is een wachtlijst ontstaan om aan de masteropleiding te kunnen beginnen. Om de wachtlijst te verkleinen zullen in het komende jaar meer studenten in M1 worden opgeleid. Daarbij is het noodzakelijk om het aantal stageplaatsen uit te breiden. De uitbreiding van stageplaatsen wordt gerealiseerd door een M2 ziekenhuis tijdelijk M1 studenten te laten opleiden, door verdiepende stages in te brengen in de huidige bestaande stageplaatsen en door het introduceren van een junior coschap ouderengeneeskunde.
Deze verschillende stages moeten worden ingericht volgens het Onderwijs en Examenreglement van de opleiding. Ook zullen deze stages aan moeten sluiten bij de uitvoering van de plannen voor het longitudinaal toetsen in de masteropleiding. De organisatie van deze stages, het trainen van de begeleiders en ondersteuning in de begeleiding van de coassistenten op de werkvloer, is een vereiste om een verantwoord junior coschap neer te zetten. Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat alle verschillende junior coschappen en daarmee ook de “nieuwe” stages eenzelfde wijze van beoordeling kennen.

Doel van het project
Om dit alles te kunnen realiseren is er een subsidie toegekend vanuit de onderwijsinnovatiegelden van de RuG voor het project ‘Capaciteitsuitbreiding en kwaliteit klinische stages in M1 geneeskunde’. Doel is om de kwaliteit te waarborgen van de nieuwe klinische stageplaatsen in M1 en aansluiting te vinden bij de nieuwe longitudinale toetsing van de gehele Masteropleiding.
U wordt aangesteld bij het Onderwijsinstituut van het UMCG en valt hiërarchisch gezien onder het hoofd van het Klinisch Trainingscentrum, mw. drs. M.J. Dekker.

Functiebeschrijving

Specifieke taken voor de onderwijsarts zijn:
1: Het ondersteunen van de begeleiding van de co-assistenten in de nieuwe stageplekken.
2: Het geven van individuele feedback naar de begeleiders.
3: Kwaliteitsbewaking binnen de nieuwe stageplekken.
4: Soepele overgang van M2 naar M1 stages in ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen.
5: Succesvolle verdiepende stages binnen bestaande stages.
6: Kennis nemen van de ontwikkelingen op het gebied van longitudinale toetsing voor de gehele masteropleiding en de resultaten daarvan voor het eerste masterjaar mede te implementeren.

Ad 1: contact opbouwen en onderhouden met de docenten in de verschillende nieuwe stages, het bewaken van het leerprogramma per stageplek dat past binnen het onderwijssysteem van de master geneeskunde.
Ad 2: de begeleiders ondersteunen in hun professionalisering, helpen met de beoordeling en toetsing zoals vereist in de master geneeskunde.
Ad 3: door interviews met studenten en begeleiders nalopen of aan de vereisten wordt voldaan, en dit als directe feedback teruggeven aan begeleiders, waarbij een veilige collaboratieve situatie wordt gewaarborgd.
Ad 4: In direct contact de affiliatiecoördinator in Heerenveen en zijn secretariaat ondersteunen met de invoering van de veranderingen, die het gevolg zijn van de omschakeling van M2 naar M1 stages.
Ad 5 en 6: Ondersteuning van de examinatoren van de M1 coschappen en de begeleiders in de verdiepende stages en bij de implementatie van de uitvoering van de longitudinale toetsing.

Wat vragen wij

 • Een basisarts
 • Kennis van het huidige curriculum geneeskunde in het UMCG of elders in Nederland
 • Bij voorkeur klinische werkervaring
 • Zowel goed zelfstandig als in teamverband kunnen werken
 • Heldere rapportage kunnen verzorgen
 • Communicatief vaardig en goed contacten kunnen leggen; informatie verkrijgen en analyseren; reageren op ontwikkelingen die aanpassingen vereisen
 • Begrijpen aan welke eisen de afgestudeerde arts moet voldoen
 • Kennis hebben of in staat zijn je op korte termijn kennis eigen te maken op het gebied van ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de rol van artsen daarin
 • Flexibiliteit, initiatief en goed kunnen plannen

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

De functie is voor een jaar en op zo kort mogelijke termijn aan te vangen. Het betreft een functie voor 0,6 fte (1,0 fte is 36 uur).

Het salaris bedraagt maximaal € 4.917,- bruto per maand (schaal 11) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime aanstelling. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:
mw. drs. M.J. Dekker, hoofd Klinisch Trainingscentrum, m.j.dekker@ umcg.nl (e-mailadres niet gebruiken om te solliciteren)

Solliciteren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina.
Solliciteren kan tot en met 21 januari 2018.
Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.