• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Arts-onderzoeker/student-onderzoeker (promotietraject) voor ECMO-onderzoek

Print 
AfdelingIntensive Care Volwassenen
StandplaatsGroningen
Uiterste reactiedatum05 april 2020

Werkomgeving

De Intensive Care Volwassenen (ICV) van het UMCG telt 35-40 bedden in een flexibel model, waar een bezettingspercentage van 85% de leidraad is om in optimale beschikbaarheid te voorzien. Het is een expertisecentrum op het gebied van ernstig zieke patiënten met multi-orgaanfalen en op het gebied van complexe pre- en postoperatieve behandelingen, traumachirurgie en transplantaties. Daarnaast fungeert de ICV als verwijscentrum van de noordoostelijke regio en daarbuiten voor IC-patiënten met multi-orgaanfalen, beademingsproblematiek, ernstige infectie/immuunziekten en indicatie voor ECMO of assist devices. De ICV initieert en is betrokken bij translationeel onderzoek op het gebied van multi-orgaanfalen, infectie en infectiepreventie, en geneesmiddelenonderzoek op deze gebieden. We doen dit samen met andere klinische en pre-klinische afdelingen binnen en buiten het UMCG in een aantal onderzoeksprogramma's.

De ICV heeft een erkende opleiding tot intensivist. Per jaar worden meer dan 3.000 patiënten behandeld. De medische staf van de ICV telt momenteel ruim 22 fte intensivisten (die ook de MICU-transporten verzorgen), 7 fellows, 10-12 AIOS en daarnaast ongeveer 10-12 ANIOS. Momenteel is de ICV nog verdeeld over meerdere locaties, maar binnen enkele jaren gaan we naar een nieuwe IC op één locatie.

De ICV is een afdeling met een open communicatie waarbij intensief gebruik gemaakt wordt van elkaars expertise en samenwerken als team voorop staat.

Functiebeschrijving

Wij zoeken een arts-onderzoeker of student-onderzoeker voor de RATE studie. De RATE studie is een prospectieve non-inferiority studie met randomisatie tussen 3 manieren van antistolling tijdens behandeling met ECMO waarbij de hypothese is dat heparine toediening met een gereduceerde streef aPTT of LMWH minder bloedingscomplicaties geeft dan de huidige heparine toediening met streefwaarden van 2-2.5x verlenging aPTT zonder dat dat ten koste gaat van meer trombo-embolische complicaties. In deze studie participeren alle Nederlandse ECMO-centra en waarschijnlijk ook enkele buitenlandse centra. De studie start 1 mei 2020 en heeft een duur van 30 maanden. Meer details over dit onderzoek is te verkrijgen bij de projectleider Walter van den Bergh.

Wat vragen wij

Wij zoeken een onderzoeker met de volgende kenmerken:

 • Affiniteit met de Intensive Care geneeskunde.
 • Bij voorkeur onderzoekservaring voor wat betreft opzet, uitvoering en analyse van onderzoek.
 • Enthousiasme voor samenwerking in multidisciplinaire setting.
 • Bereidheid om op verschillende locaties in het land te werken om gegevens te verzamelen.
 • Uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden (in Nederlands en Engels).

Daarnaast de volgende functievereisten, welke afhankelijk zijn van het huidige niveau van opleiding:

Medisch student:

 • Ervaring in het doen van onderzoek en intrinsieke motivatie voor het doen van klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Arts-assistent in opleiding tot specialist:

 • Goede klinische vaardigheden. Jouw voortgang binnen de eigen specialisatie is op niveau.
 • Bereidheid om klinische taken te combineren met onderzoek in een nader vast te stellen verhouding.
 • Interesse in het vakgebied Intensive Care en de bereidheid om een fellowship hierin te volgen (afhankelijk van fase opleiding specialisme).
 • Bij voorkeur enige ervaring in het doen van onderzoek en intrinsieke motivatie voor het doen van klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Recent geregistreerde intensivist of fellow-Intensive Care in het laatste deel van de opleiding:

 • Bereidheid om klinische taken te combineren met onderzoek in een nader vast te stellen verhouding.
 • Goede klinische vaardigheden zodat hoge kwaliteit van zorg geleverd kan worden aan de patiënten op de ICV en de ECMO-patiënten in het bijzonder. Je zult bereid moeten zijn actief betrokken te worden bij de zorg rondom ECMO-patiënten. Dit betekent dat je deel uit gaat maken van het kleine team ECMO-intensivisten die benaderbaar zijn voor ECMO gerelateerde zorg inclusief het wisselen of aansluiten van ECMO-systemen, vaak buiten de diensturen om.
 • Bij voorkeur enige ervaring in het doen van onderzoek en intrinsieke motivatie voor het doen van klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het betreft in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met de intentie tot verlenging voor de duur van het onderzoek en promotie bij gebleken geschiktheid.

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het UMCG biedt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:

 • dhr. dr. W.M. van den Bergh, intensivist, telefoonnummer: (050) 361 6161, tracer 69596, e-mailadres: Contact (e-mailadres niet gebruiken om te solliciteren)

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 5 april 2020.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

De sollicitatiegesprekken zijn in week 17.
Je ontvangt voor 15 april bericht of je wel of niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.