• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Hoofd Huisartsopleiding UMCG

Print 
AfdelingHuisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde
StandplaatsGroningen
Uiterste reactiedatum20 januari 2019

Werkomgeving

Binnen de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde (H&O) van het Universitair Medisch Centrum Groningen vindt patiëntenzorg plaats in de Academische Huisartspraktijk Groningen, wordt een bijdrage geleverd aan het basiscurriculum Geneeskunde, worden AIOS opgeleid tot huisarts en vindt wetenschappelijk onderzoek plaats binnen de secties Onderzoek en Ouderengeneeskunde.

De Huisartsopleiding (ca. 65 medewerkers, 275 AIOS, budget van ca € 5 miljoen) heeft als missie/visie “huisartsen op te leiden die in staat zijn het beste uit zichzelf te halen, die met compassie werken en die de kwaliteit bieden die je van een goede huisarts mag verwachten”.
Het uitoefenen van het beroep huisarts is het steeds opnieuw vinden van het ‘juiste midden’. Een huisarts die dat kan, beschikt over ‘praktische wijsheid’. Om dat doel te bereiken is het belangrijk dat huisartsen kennis nemen van wetenschappelijke ontwikkelingen in hun vak, daar kritisch mee omgaan en er zo mogelijk een bijdrage aan leveren.

Per 1 mei 2019 zoeken wij een hoofd voor de Huisartsopleiding, die leiding geeft aan de huisartsopleiding en eindverantwoordelijk is voor de organisatie, de inhoud en de kwaliteit van de opleiding.

Plaats in de organisatie
U valt hiërarchisch onder het afdelingshoofd van de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde en legt hieraan verantwoording af. Ten aanzien van regelgeving en financiën wordt verantwoording afgelegd aan respectievelijk RGS en SBOH.
U geeft rechtstreeks leiding aan het adjunct- hoofd Huisartsopleiding en aan de manager van het Ondersteunend Bureau. U geeft leiding aan het Dagelijks Bestuur van de opleiding en aan het managementteam van de opleiding.
U maakt deel uit van het managementteam van de afdeling H&O en onderhoudt daarnaast contacten met de centrale opleidingscommissie (COC) van het UMCG. Ook onderhoudt u contacten met relevante externe organisaties zoals, Huisartsopleiding Nederland, NHG, LHV, LOVAH en LHOV, en representeert de Huisartsopleiding UMCG in regionale en landelijke politieke en maatschappelijke discussies.

Functiebeschrijving

U bent eindverantwoordelijk voor:

 • Het strategisch beleid en de visie van de Huisartsopleiding en de ontwikkeling daarvan.
 • De inzet van personele, financiële en materiële middelen, die krachtens de tussen het UMCG en de SBOH gesloten overeenkomst voor de Huisartsopleiding ter beschikking zijn gesteld.
 • Curriculumontwikkeling en -evaluatie, zowel voor AIOS als voor opleiders.
 • Het juist toepassen van het afdelingsreglement volgens het door de RGS vastgestelde model, dat de basis vormt voor de overeenkomsten die gesloten wordt tussen de Huisartsopleiding en de opleiders Huisartsgeneeskunde, de artsen in opleiding tot huisarts (AIOS-H), en de stageopleiders en stage-inrichtingen.
 • Het faciliteren van de betrokkenheid bij de opleiding van staf, aios en opleiders.
 • De bijdrage van de Huisartsopleiding aan het landelijk beleid inzake de Huisartsopleiding.

Het hoofd opleiding:

 • Heeft oog voor de autonomie van de medewerkers en stuurt de organisatie aan op een manier waarin iedereen met duidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zelfstandig kan functioneren.
 • Faciliteert, stimuleert en initieert samenwerking tussen de Huisartsopleiding, het basiscurriculum Geneeskunde en wetenschappelijk onderzoek van de afdeling H&O.
 • Signaleert en implementeert, waar relevant, resultaten van onderzoek en onderwijsontwikkeling in de Huisartsopleiding.
 • Is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek van de afdeling of initieert eigen onderzoek.
 • Stimuleert medewerkers/stafleden van de Huisartsopleiding om zich wetenschappelijk te ontwikkelen.

Wat vragen wij

 • Een erkende huisarts, die als zodanig ingeschreven staat in het register van huisartsen. Het hoofd Huisartsopleiding houdt de registratie als huisarts in stand gedurende het hoofdschap.
 • Ervaring op het gebied van het geven van onderwijs en het begeleiden van aios of coassistenten.
 • Bestuurservaring en visie op ontwikkelingen binnen de huisartsgeneeskunde zowel regionaal als landelijk.
 • Een academisch niveau, blijkend uit promotie.
 • Erkenning onder vakgenoten als bij uitstek deskundig in de Huisartsgeneeskunde.
 • Aantoonbaar in staat om relaties en netwerken op te bouwen.
 • Goed in het openbaar kunnen optreden.
 • Belangrijke karaktereigenschappen voor deze functie zijn: teamplayer, flexibel, integer, in staat tot zelfreflectie en humor.

Bovenal zoeken wij een betrokken leidinggevende die stáát voor de Huisartsopleiding en zijn/haar mensen.

Wat bieden wij

Het betreft in beginsel een fulltime functie, de minimum omvang is 0,8 fte. Bij een voltijds aanstelling bestaat de mogelijkheid om voor 0,2 fte werkzaamheden als huisarts te verrichten.

Uw salaris bedraagt maximaal € 7.574,- bruto per maand (schaal 15) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime aanstelling. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:
mw. prof. dr. M.Y. Berger, afdelingshoofd van de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde, telefoonnummer (050) 361 6733, (secretariaat afdelingshoofd)

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 20 januari 2019.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.