• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Functioneel inrichters EPD (24-36 uur)

Print 
AfdelingProgramma Nieuw EPD
StandplaatsGroningen
Uiterste reactiedatum30 mei 2018

Werkomgeving

Het UMCG heeft op 2 december 2017 het Elektronische Patiëntendossier (EPD) van Epic ingevoerd. Dit EPD ondersteunt het UMCG in haar doelstellingen om te excelleren en innoveren in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. Inmiddels is de volgende fase van invoering van start gegaan, waarin het EPD verder uitgebreid en doorontwikkeld wordt. De programmaorganisatie Nieuw EPD begeleidt en organiseert de invoering, in samenwerking met leverancier Epic en vertegenwoordigers uit alle geledingen van het UMCG. De programmaorganisatie bestaat uit meerdere projectteams, met elk hun eigen focus, die nauw samenwerken met de UMCG-afdelingen. Binnen de projectteams werken zorgprofessionals, die allemaal een of meerdere aandachtsgebieden hebben en die het EPD functioneel inrichten.

De projectteams
Voor de volgende teams hebben wij vacatures voor Functioneel inrichters van het EPD. De onderwerpen waarmee deze teams zich bezighouden in Plateau 2 zijn in hoofdlijnen aangegeven.

 • Patiënt en Dossier: o.a. klinische en poliklinische werkprocessen, zorgpaden, dossier aan bed, beslisondersteuning, mijnUMCG.
 • Zorglogistiek: o.a. patiëntregistratie, poliklinische afspraken, DBC en Facturatie, capaciteitsmanagement.
 • Specialismen: o.a. perioperatief inclusief anesthesiologie, cardiologie, radiologie en nucleaire geneeskunde, uitbreiding ERP integratie.
 • Specifieke afdelingen: o.a. oncologie, transplantatie, medicatie, oogheelkunde, psychiatrie, revalidatie.
 • Rapportage en Wetenschappelijk onderzoek: o.a. data consolidatie t.b.v. wetenschappelijk onderzoek, data ontsluiten ten behoeve van externe partijen, analyse tools voor artsen.

Functiebeschrijving

Als Functioneel inrichter van het EPD vertaalt u de behoeften van zorgprofessionals naar aangepaste of nieuwe werkprocessen. Aan de hand hiervan richt u het EPD in, zodanig dat deze professionals adequaat ondersteund worden en de kwaliteit van de patiëntenzorg optimaal is. Hierbij werkt u nauw samen met UMCG-afdelingen, consultants van Epic en uw collega’s binnen de programmaorganisatie Nieuw EPD.

Taken Functioneel inrichter van het EPD

 • Analyseren, ontwerpen en beschrijven van (zorg)processen
 • Het inrichten en testen van het EPD
 • Bewaken van de samenhang tussen de onderdelen van het EPD
 • Opstellen van besluitmemo’s, trainingsmaterialen, instructies en beleidsdocumenten
 • Verzorgen van de educatie voor de eindgebruikers
 • Proactief signaleren van problemen en knelpunten, het aandragen van oplossingen
 • Het EPD doorontwikkelen en optimaliseren door meldingen van eindgebruikers af te handelen
 • Rond Go-Live momenten meedraaien in het Solutioncenter voor het oplossen van gebruikersvraagstukken
 • Indien aan de orde, een beperkt aantal weken per jaar meedraaien in de bereikbaarheidsdienst

Wat vragen wij

Voor de diverse projectteams zijn we op zoek naar zorgprofessionals die zich willen ontwikkelen tot Functioneel inrichter van het EPD. Graag nemen wij interne medewerkers op in de programmaorganisatie, uit allerlei disciplines zoals: artsen, verpleegkundigen, paramedici, laboranten, OK-medewerkers, medewerkers medische administratie. Op deze wijze doen zorgprofessionals van het UMCG veel kennis op van het EPD van Epic, die ook na afloop van het programma behouden blijft voor het UMCG.

U heeft minmaal een HBO diploma, beschikt over WO of HBO werk- en denkniveau en bent 24-36 uur per week beschikbaar (met grote voorkeur voor inzet voor de volledige aanstelling). U heeft een brede belangstelling voor de optimalisatie van zorgprocessen en de toepassing van een geïntegreerd EPD. U spreekt de taal van de (zorg)professionals waarvoor u het EPD specificeert, inricht en implementeert. U vindt het een uitdaging om problemen te ontrafelen en te zoeken naar oplossingen.

Persoonlijke kwaliteiten

 • Klantgericht
 • Zeer goed analytisch vermogen, helicopterview
 • Flexibel en stressbestendig
 • Proactief, oplossingsgericht
 • Teamspeler én goed zelfstandig kunnen werken
 • Nauwkeurig
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, in zowel de Nederlandse als in de Engelse taal

De volgende kennis en ervaring zijn een pre:

 • Een opleiding in de gezondheidszorg
 • Een aanvullende opleiding als gezondheidswetenschappen of medische informatiekunde
 • Ervaring in de gezondheidszorg
 • Projectmatig werken
 • Werken met en/of inrichten van een elektronisch patiëntendossier

Om de functie van Functioneel inrichter van het EPD goed te kunnen vervullen, is het volgen en succesvol afronden van gerichte trainingen een vereiste. Deze trainingen vinden plaats in Nederland en/of de VS, zo snel mogelijk na uw start in het programma.

Indien u voorkeur heeft voor een of meerdere projectteams, kunt u dit aangeven in uw sollicitatiebrief. Plaatsing in een projectteam gebeurt op grond van geschiktheid, uw voorkeur en beschikbare vacatureruimte.

Wat bieden wij

We bieden een enerverende werkomgeving, waarin u samenwerkt met gemotiveerde collega’s en u de kans krijgt zich verder te ontwikkelen. U wordt in eerste instantie voor een jaar aangesteld bij de programmaorganisatie Nieuw EPD, met een optie tot verlenging tot eind Plateau 2 (eind 2019). Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt u een passend salarisvoorstel gedaan. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Programmabureau Nieuw EPD, Contact, tel. (050) 361 5757

Achtergrondinformatie over het EPD in het UMCG
In het het EPD staan de patiënt en de zorgprofessional centraal. Uitgangspunt is dat zij optimaal gefaciliteerd worden in alle facetten van het zorgtraject. Andere kenmerken van het EPD zijn standaardisatie van zorg- en werkprocessen en eenduidige registratie en uitwisseling van gegevens, onder meer ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en verantwoording.
De invoering van het EPD gebeurt in Plateaus. In Plateau 1 (1 maart 2016 t/m 28 februari 2018) is toegewerkt naar de Go-Live op 2 december 2017, het moment waarop het EPD UMCG-breed in gebruik is genomen. Nu de basis op orde is, breekt de fase aan van ‘verbreden en verdiepen’. In Plateau 2 (1 maart 2018 t/m 31 december 2019) wordt het EPD uitgebreid met nieuwe modules (o.a. voor Oogheelkunde, Oncologie, Transplantatiegeneeskunde en Thoraxcentrum). Daarnaast wordt functionaliteit die in Plateau 1 is geïntroduceerd, verder ontwikkeld (o.a. meer zorgpaden en het patiëntenportaal mijnUMCG krijgt aanvullende functionaliteiten) of breder ingezet (eind 2019 gaan de Psychiatrie en het Centrum voor Revalidatie volledig over op het EPD). Tot slot vindt optimalisatie van het EPD plaats op basis van wensen van afdelingen, evenals doorontwikkeling (inclusief beheer) van het EPD. Elke Functioneel inrichter van het EPD verricht werkzaamheden ten behoeve van het verbreden, verdiepen en doorontwikkelen van het EPD.

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 30mei 2018.
Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.