• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Opleidingen

Print 

​​​​​Het UMCG is een universitair medisch centrum. Opleiden is een van de kerntaken. Het UMCG verzorgt universitaire opleidingen en opleidingen op hbo-niveau, medisch en verpleegkundig specialistische opleidingen en een groot aantal bij- en nascholingen.

Universitaire opleidingen

Het UMCG biedt de studies Geneeskunde, Tandheelkunde en Bewegingswetenschappen. Ook is het UMCG betrokken bij de studies Life Sciences en Medische Biologie van de RuG.

Beroepsopleidingen in de zorg

Voor MBO-V en HBO-V stages werkt het UMCG samen met MBO-instellingen in Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Nadere informatie staat op de pagina’s van het St​udentenbureau UMCG​. De UMCG School of Nursing & Health van het Wenckebach Instituut organiseert de duale leerlijn HBO-V/Anesthesiemedewerker in het UMCG. Zij verzorgt ook het theoriegedeelte van de opleidingen tot operatieassistent, anesthesiemedewerker en deskundige infectiepreventie. De opleiding Mondzorgkunde verzorgt het UMCG samen met de Hanzehogeschool Groningen.

Verpleegkundige vervolgopleidingen

De UMCG School of Nursing & Health van het Wenckebach Instituut verzorgt alle verpleegkundige vervolgopleidingen die landelijk zijn erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO) en meer.

Medisch specialistische opleidingen

Het UMCG is opleidingsziekenhuis voor alle erkende medisch, sociaal geneeskundig en klinisch-technologisch specialismen. Zij verzorgt de opleidingen in het samenwerkingsverband onderwijs- en opleidingsregio Noord en Oost-Nederland, OOR N&O. Daarin werkt het UMCG nauw samen met zeven ziekenhuizen in de regio.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube social media UMC social media