• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Algemeen

Print 

Registratie van uw gegevens

In het UMCG worden, net als in veel andere bedrijven, uw gegevens als adres, leeftijd, rekeningnummer etc. vastgelegd. Deze gegevens worden zeer zorgvuldig behandeld. Het UMCG heeft een eigen privacyreglement voor medewerkers. Wilt u weten hoe dat in het UMCG precies geregeld is, dan kunt u de folder Verwerking van Persoonsgegevens en Privacy afhalen bij de Personeelswinkel.

Informatiebeveiliging

In het UMCG wordt gewerkt met allerlei soorten informatie: persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, onderzoeksgegevens, etc. Met al die informatie moet ‘veilig’ worden omgegaan: gegevens moeten bijvoorbeeld niet onder ogen (of ter ore) kunnen komen van onbevoegden en de beschikbaarheid van gegevens moet niet in gevaar komen.

Een veilige omgang met informatie(systemen) is van wezenlijk belang voor het adequaat uitvoeren van onze taken. Bovendien verwachten onze patiënten, klanten en partners van het UMCG dat gegevens bij ons in veilige handen zijn. En we moeten natuurlijk voldoen aan de wet & regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging.

Als medewerker van het UMCG bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u veilig omgaat met informatie(systemen). Onderaan deze pagina vindt u een checklist.

Subsidiebeoordelingformulier

Twee maanden na indiensttreding ontvangt u van ons een subsidiebeoordelingsformulier. Hiermee maakt het UMCG gebruik van de mogelijkheid die de overheid aan werkgevers biedt om subsidies en premies aan te vragen voor medewerkers die met een ziekte/handicap, voorziening of beperking in dienst treden. Met deze maatregel wil de overheid deelname van deze mensen aan de arbeidsmarkt vergroten. Het UMCG wil hieraan bijdragen. In de begeleidende brief bij het formulier wordt u nader geïnformeerd.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube social media UMC social media