• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Voor u begint te werken

Print 

U ontvangt van de afdeling Personeel en Organisatie een:

 • Uitnodiging voor het aanstellingsgesprek
 • Vragenlijst Arbeid en Gezondheid
 • Afspraak bij Arbeid en Gezondheid
 • Boekje 'Werken in het UMCG'
 • Administratieformulier
 • Loonbelastingformulier

 

Gezondheidsverklaring

Voordat we u aan kunnen stellen, wordt vastgesteld of er voor u in uw functie gezondheidsrisico’s zijn. U ontvangt thuis een vragenlijst en een datum plus tijdstip voor een afspraak met de afdeling Arbeid en Gezondheid. Aan de hand van de vragenlijst beoordeelt de bedrijfsarts of u onderzocht moet worden op tuberculose. Op basis van de vragenlijsten en het onderzoek geeft de bedrijfsarts een gezondheidsverklaring af.

Hepatitis-B

Als u tijdens uw werk in aanraking kunt komen met patiënten of met patiëntenmateriaal bestaat er een verplichting tot hepatitis-B vaccinatie. De vaccinatie vindt plaats via een injectie in de bovenarm en bestaat uit vier stappen over een periode van zes of acht maanden. Voor een aantal functies met een hoog risico op besmetting met het hepatitis-B virus, moet u al beschermd zijn vóórdat u komt werken. Voor deze categorie medewerkers wordt niet tot aanstelling overgegaan als de bescherming niet voldoende is. Voor vaccinaties kunt u contact opnemen met de afdeling Arbeid & Gezondheid, telefoonnummer (050) 361 45 35.

Verhuizen en verhuisvergoeding

In een aantal gevallen komt u in aanmerking voor een vergoeding van een deel van de verhuiskosten. Ook is het in bepaalde gevallen kunt u pensionkosten vergoed krijgen. Uw P&O-adviseur informeert u hierover tijdens het aanstellingsgesprek.

Aanstellingsgesprek

U heeft een aanstellingsgesprek met de P&O adviseur. Deze maakt met u afspraken over het salaris, de duur van de aanstelling en eventuele bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten. Hij legt de afspraken vast in een afsprakenbrief, die u moet ondertekenen en terugsturen. Daarna ontvangt u het aanstellingsbesluit.

Introductieprogramma

Op de eerste werkdag van de maand neemt u deel aan het introductieprogramma, samen met andere nieuwe medewerkers. Verschillende mensen, waaronder een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur, vertellen iets over het UMCG en maken u wegwijs in onze organisatie. Voor alle nieuwe medewerkers is er een algemeen ochtendprogramma. Voor artsen, AIOS en verpleegkundigen is er ook een middagprogramma. Na die eerste dag wordt u op uw werkplek ingewerkt.

Rookvrij UMCG

Het UMCG is een rookvrij ziekenhuis. Dat betekent dat er niet alleen binnen, maar ook buiten op de terreinen niet wordt gerookt. Niet door patiënten, maar ook niet door medewerkers. Er zijn ook geen rookruimtes. Rokende medewerkers kunnen daarom begeleiding krijgen bij het niet roken onder werktijd. Er is natuurlijk ook begeleiding als je helemaal wilt stoppen met roken.

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Vanaf 1 juni 2017 is de aanstellingsprocedure voor medewerkers aangepast vanwege de vergewisplicht. Bij de aanstelling moet het UMCG zich ervan vergewissen dat de aan te stellen medewerker bekwaam en bevoegd is om de opgedragen werkzaamheden uit te voeren. Het gaat om medewerkers die:

 • gaan werken in de directe patiëntenzorg;
 • behoren tot een specifieke groep medewerkers die werken met chemische, biologische of radiologische/nucleaire stoffen (CBRN-stoffen);
 • gaan werken bij Beveiliging en Toegangsbeheer.

 

Deze medewerkers moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) inleveren. Bij medewerkers die BIG-geregistreerd zijn, wordt het BIG-register op aantekeningen geraadpleegd en daarnaast ook het tuchtregister. Sollicitanten worden hier bij de wervingsprocedure op attent gemaakt.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube social media UMC social media