• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Voor u begint te werken

Print 

U ontvangt van de afdeling Personeel en Organisatie een:

 • Uitnodiging voor het arbeidsvoorwaardengesprek
 • Vragenlijst Arbeid en Gezondheid
 • Afspraak bij Arbeid en Gezondheid
 • Boekje 'Werken in het UMCG'
 • Administratieformulier
 • Loonbelastingformulier

 

Gezondheidsverklaring

Voordat we u in dienst kunnen nemen, bekijken we of er voor u in uw functie gezondheidsrisico’s zijn. U krijgt thuis een vragenlijst en een datum plus tijdstip voor een afspraak met de afdeling Arbeid en Gezondheid. Aan de hand van de vragenlijst beoordeelt de bedrijfsarts of u onderzocht moet worden op tuberculose. Op basis van de vragenlijsten en het onderzoek geeft de bedrijfsarts een gezondheidsverklaring af.

Hepatitis-B

Als u tijdens uw werk in aanraking kunt komen met patiënten of met patiëntenmateriaal bestaat er een verplichting tot hepatitis-B vaccinatie. De vaccinatie vindt plaats via een injectie in de bovenarm en bestaat uit vier stappen over een periode van zes of acht maanden. Voor een aantal functies met een hoog risico op besmetting met het hepatitis-B virus, moet u al beschermd zijn vóórdat u komt werken. Voor deze categorie medewerkers wordt niet tot indiensttreding  overgegaan als de bescherming niet voldoende is. Voor vaccinaties kunt u contact opnemen met de afdeling Arbeid & Gezondheid, telefoonnummer (050) 361 45 35.

Verhuizen en verhuisvergoeding

In een aantal gevallen komt u in aanmerking voor een vergoeding van een deel van de verhuiskosten. Ook is het in bepaalde gevallen kunt u pensionkosten vergoed krijgen. Uw P&O-adviseur informeert u hierover tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.

Arbeidsvoorwaardengesprek

U heeft een arbeidsvoorwaardengesprek met de P&O adviseur. Deze maakt met u afspraken over het salaris, de duur van het dienstverband en eventuele bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten. Hij legt de afspraken vast in een arbeidsovereenkomt, die u moet ondertekenen en terugsturen.

Introductieprogramma

Op de eerste werkdag van de maand neemt u deel aan het introductieprogramma, samen met andere nieuwe medewerkers. Verschillende mensen, waaronder een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur, vertellen iets over het UMCG en maken u wegwijs in onze organisatie. Voor alle nieuwe medewerkers is er een algemeen ochtendprogramma. Voor artsen, AIOS en verpleegkundigen is er ook een middagprogramma. Na die eerste dag wordt u op uw werkplek ingewerkt.

Rookvrij UMCG

Het UMCG is een rookvrij ziekenhuis. Dat betekent dat er niet alleen binnen, maar ook buiten op de terreinen niet wordt gerookt. Niet door patiënten, maar ook niet door medewerkers. Er zijn ook geen rookruimtes. Rokende medewerkers kunnen daarom begeleiding krijgen bij het niet roken onder werktijd. Er is natuurlijk ook begeleiding als u helemaal wilt stoppen met roken.

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Bij indiensttreding moet het UMCG zeker weten dat de nieuwe medewerker bekwaam en bevoegd is om de opgedragen werkzaamheden uit te voeren. Daarvoor moet de nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) invullen. Het gaat om medewerkers die:

 • gaan werken in de directe patiëntenzorg,
 • behoren tot een specifieke groep medewerkers die werken met chemische, biologische of radiologische/nucleaire stoffen (CBRN-stoffen),
 • gaan werken bij Beveiliging en Toegangsbeheer.

 

Bij medewerkers die BIG-geregistreerd zijn, controleren wij het tuchtregister en het BIG-register op aantekeningen. We attenderen sollicitanten hierop bij de wervingsprocedure.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube social media UMC social media