• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Intensive Care voor volwassenen

Print 
​​​​​

Op de Intensive Care Volwassenen (ICV) van het UMCG worden patiënten die intensieve zorg en behandeling nodig hebben opgenomen. De ICV heeft op dit moment meerdere units op verschillende locaties in het ziekenhuis. Nieuwbouw van de IC op één locatie staat gepand. 

ICV medici en verpleegkundigen bezitten competenties voor zorg en behandeling van interne, thoraxchirurgische, neurochirurgische, chirurgische, trauma- en orgaantransplantatie patiënten. Tevens fungeert de ICV als regionaal en landelijk verwijscentrum voor patiënten met multi orgaan falen, beademingsproblematiek, ernstige neurologische aandoeningen en ernstige infectie/immuunziekten. 

De afdeling is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ontsteking, infectie, hemodynamiek, metabolisme en beademing. En aan opleiding en scholing van alle bij de behandeling en zorg betrokken medewerkers, zowel artsen als verpleegkundigen, wordt veel aandacht besteed. 

ICV medici en verpleegkundigen verzorgen in de regio Noord - Oost Nederland gezamenlijk de interklinische transporten van IC patiënten. ICV verpleegkundigen, intensivisten en/of intensivisten in opleiding vormen samen met UMCG Spoed Interventie Team.

Uitgangspunt op de ICV is dat aan de patiënten de best mogelijke zorg en behandeling geboden wordt door intensive samenwerking tussen alle op de IC aanwezige disciplines. Crew Resource Management principes (CRM) zijn belangrijk in onze dagelijkse praktijk en onze verpleegkundige en medische opleidingen. Werken volgens CRM bevordert de samenwerking en teamprestaties, in kwaliteit, veiligheid en efficiëntie, voor zowel patiënten als medewerkers. 

​​Vacatures

Bekijk onze huidige vacatures

Contactpersonen

Leo de Jong, hoofdverpleegkundige,
telefoonnummer: (050) 361 42 30

Dinald Maatman, hoofdverpleegkundige,
telefoonnummer: (050) 361 21 51

Carla Veldhuis, hoofdverpleegkundige,
telefoonnummer: (050) 361 21 71

​​
Werken in de acute zorg op de ICV