• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Het verhaal van Martin Kneijber

Print 

Naam en specialisme

Martin Kneijber, Kinder Intensive Care

Wie ben je?

Mijn naam is Martin Kneijber en ik ben kinderarts-intensivist op de afdeling Kinder IC van het Beatrix Kinderziekenhuis. Daarnaast ben ik cöordinator van het wetenschappelijk onderzoek van de Kinder IC en opleider voor het fellowship. Ik ben geboren in Eindhoven, maar heb het merendeel van mijn leven in de Randstad gewoond.

Waarom heb je voor Groningen gekozen?

Sinds 2009 ben ik werkzaam in het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen. Onze Kinder IC is een van de meest complete en grootste van het hele land. We zijn een multidisciplinair referentiecentrum voor alle IC – behoeftige kinderen afkomstig uit Noord-Nederland. Maar daarnaast hebben we een landelijke functie voor kinderen na transplantatiechirurgie of met pulmonale hypertensie. Het palet aan patiëntenzorg dat wordt geboden is divers en omvat interne problematiek, een uitgebreid cardiochirurgisch programma, neurochirurgie en traumachirurgie. We beschikken over alle mogelijkheden om de ademhaling te ondersteunen, inclusief non-invasieve beademing, HFOV en veno-veneuze en veno-arteriële ECLS. Ook acute nierfunctie- en leverfunctievervangende therapie in diverse vormen wordt verzorgd. We hebben veel aandacht voor fysiologie en pathofysiologie, maar ook voor de ethische aspecten van het vak. Het translationele wetenschappelijk onderzoek van de afdeling richt zich op alle aspecten van kunstmatige beademing bij kinderen.

Waarom heb je voor de IC gekozen?

Het mooie van IC vind ik dat je continue je weg zoekt tussen fysiologie en pathofysiologie. Je probeert het kind weer terug te krijgen op het niveau waar het zat voordat het  IC behoeftig werd. De grootste uitdaging is dan om bij het kind zo veel mogelijk als kan de vervelende en nadelige effecten van de IC behandeling te voorkomen. Maar daarbij ook wel continue reflecteren of deze behandeling wel de juiste is voor dit kind, of deze behandeling wel in het belang is van dit kind. Soms moeten er dan ook moeilijke beslissingen worden genomen.

En waarom specifiek voor de Kinder IC?

Kinderen hebben de toekomst!

Hoe is de samenwerking met collega’s?

Wij hebben een hele fijne, boeiende en dynamische afdeling met korte, niet-hiërarchische overleglijnen. De verpleegkundigen en artsen vormen zoveel mogelijk een team in de behandeling van het IC behoeftige kind. Eigenlijk is het zo dat een ieder die bij de behandeling van deze kinderen betrokken is een belangrijke plaats heeft, of dit nou een medische of een paramedische behandelaar is.

Wat wil je meegeven aan degenen die overwegen te solliciteren bij de Kinder IC?

Kom bij ons werken, en beleef de thrill of a lifetime!

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube social media UMC social media