• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Arbeidsvoorwaarden

Print 

​​Het UMCG wil een organisatie zijn waarin medewerkers en hun leidinggevenden als gelijkwaardige personen afspraken maken, hun verantwoordelijkheden nemen en samenwerken. Dit komt tot uiting in de CAO-UMC waar een aantal afspraken is vastgelegd, zoals;

  • het jaargesprek. In dit gesprek maken u en uw leidinggevende samen afspraken over alle aspecten van de arbeidsrelatie;
  • de jaarurensystematiek. Dit systeem stelt u in staat om, waar mogelijk, zelf te bepalen wanneer u werkt;
  • de 'CAO à la carte'. Daarmee kunt u tijd of geld sparen voor privé-doeleinden.

Het hele palet aan verlofregelingen, deeltijdwerken, jaarurensystematiek, verlofspaarregeling biedt u handvatten om werk en vrije tijd zo te combineren dat u een evenwicht kunt vinden in iedere levensfase.

Het salaris

Het UMCG betaalt vaste salarissen voor vastgestelde functies. Iedere functie heeft een bepaalde salarisschaal. Het salaris wordt maandelijks gestort op uw bankrekening. U kunt uw salarisstrook uitsluitend digitaal raadplegen op https://login.youforce.biz . In mei ontvangt u uw vakantie-uitkering, in november de eindejaarsuitkering.

Reiskosten

Alle medewerkers kunnen gebruik maken van de fiscale regeling woon-werkverkeer ongeacht de afstand naar de werkplek (standplaats) of het vervoermiddel. U kunt een op uw eigen situatie toegesneden berekening maken, u vindt hier een rekenprogramma. Daar vindt u ook de brochure fiscale regeling woon-werkverkeer en Veelgestelde vragen.

CAO a la carte

Het UMCG heeft een 'CAO á la carte-regeling' waarmee het mogelijk is om een deel van het loon, vakantiegeld of eindejaarsuitkering in te ruilen voor bijvoorbeeld een fiets of bedrijfsfitness. Ook kunt u sparen voor een langdurig verlof met vakantiedagen, extra gewerkte uren of geld.

Werktijden

Een fulltimer werkt 1872 uur per jaar en gemiddeld 36 uur per week. Uw concrete werktijden worden vastgesteld op basis van de jaarurensystematiek. Met uw leidinggevende spreekt u voor een heel jaar af hoe u deze te werken uren verdeelt. Met deze jaarurensystematiek is flexibiliteit en maatwerk voor u en uw afdeling mogelijk. Afhankelijk van uw functie, kunt u in overleg met uw leidinggevende ook op flexibele tijden werken. U kunt bijvoorbeeld buiten de schoolvakanties extra werken zodat u tijdens de schoolvakanties minder hoeft te werken. Of u werkt juist extra tijdens de schoolvakantie of de zomer, zodat u de rest van jaar wekelijks een roostervrije dag kunt opnemen. Voor medici gelden afwijkende werktijden.

(Extra) Persoonlijk budget

Medewerkers van UMC’s bouwen een budget op dat bestemd is voor hun persoonlijke ontwikkeling: het Persoonlijk Budget. Sommige medewerkers ontvangen daarnaast een Extra Persoonlijk Budget. Deze budgetten zijn geldbedragen ter hoogte van een percentage van uw salaris.

Aansprakelijkheid, verzekering en rechtsbijstand

Het UMCG heeft een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die geldt voor alle medewerkers die werken ten behoeve van de patiëntenzorg van het UMCG. Deze verzekering dekt de financiële consequenties van schadeclaims en proceskosten bij civiele procedures. De verzekering dekt aan patiëntenzorg gerelateerde schade die veroorzaakt is in de gebouwen en/of op het terrein van het UMCG. Buiten het UMCG-terrein geldt de dekking alleen als het gaat om werkzaamheden in opdracht van het UMCG, zoals bij dienstreizen of in geval van thuiszorg. Diefstal en een aanrijding door een motorrijtuig vallen niet onder de dekking.

Arbeidsongeschikheidsverzekering

Het UMCG biedt u de mogelijkheid u aanvullend te verzekeren tegen inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid, de Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis. Het aanmeldformulier voor deze verzekering kunt u aanvragen bij Loyalis.

Integriteitscode

In de integriteitscode wordt aangegeven wat het UMCG verstaat onder integriteit, waar onze grenzen liggen en welke waarden wij gebruiken in de omgang met klanten en met elkaar.

Ziekte en verzuim

Het UMCG vindt het belangrijk dat de manier waarop wordt omgegaan met ziekte, klachten en verzuim, besproken wordt tussen de leidinggevende en de medewerker. Dat is vastgelegd in het Verzuimprotocol UMCG.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube social media UMC social media