• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Klokkenluidersregeling

Print 

De Klokkenluidersregeling is bedoeld om medewerkers een handvat te geven voor het melden van misstanden of vermoedens daarvan. De regeling is niet bedoeld voor individuele kwesties, zoals een conflict met een leidinggevende. Uitgangspunt voor een melding is dat eerst (waar mogelijk) de interne meldprocedure wordt doorlopen. Naar aanleiding van een melding vindt er een onderzoek plaats. De melder wordt geïnformeerd over het standpunt van de Raad van Bestuur over de melding.

Behalve een duidelijke meldprocedure, staat in de regeling ook beschreven hoe een medewerker die te goeder trouw een melding doet, wordt beschermd in zijn rechtspositie ten opzichte van het UMCG. Een melding mag voor de melder geen consequenties hebben.

Het UMCG hoopt met deze regeling een transparante en veilige ingang te geven aan medewerkers die misstanden zien en deze aan willen dragen voor verandering en verbetering, zonder dat hun positie daar op enigerlei manier gevaar loopt.

Voor wie

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor medewerkers van het UMCG. 

Patiënten en andere externe partijen kunnen op- en aanmerkingen over het UMCG kwijt op de webpagina ‘Vertel het ons’​. Daar staat ook informatie over het formeel indienen van een klacht.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube social media UMC social media