• Tekstgrootte
 Mijn UMCG  

Veilige en gezonde werkomgeving

Print 

Een veilige en gezonde werkomgeving is belangrijk. Daarom heeft het UMCG gezamenlijk met de andere UMC's afspraken gemaakt over veiligheid, gezondheid en welzijn zodanig dat wordt voldaan aan voorschriften uit de Arbowetgeving. Deze afspraken om arbeidsrisico's te voorkomen of te verminderen zijn vastgelegd in een arbocatalogus.

Er zijn afspraken gemaakt over de volgende arbeidsrisico's:

  • Cytostatica
  • Fysieke belasting
  • KANS/RSI
  • Inhalatieanesthetica
  • Gevaarlijke stoffen
  • Huidbelasting
  • RI&E
  • Agressie & Geweld
  • MRI

 

De volgende arbeidsrisico's zijn in voorbereiding: Zwangerschap en arbeid / Infectiepreventie en proefdierallergie.
U kunt de arbocatalogus raadplegen via de website van Dokter Hoe. Zie daarvoor de link onderaan deze pagina.