• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Disclaimer

Print 

​​​Algemene disclaimer

 • Hoewel aan alle pagina's van de UMCG-website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Het UMCG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de UMCG-website.
 • Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw specialist). Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn in het UMCG.
 • De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.
 • De sites waarnaar het UMCG linkt worden door het UMCG regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan het UMCG voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Het UMCG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.
 • Op deze site treft u een indicatie van de wachttijd. Aan de wachttijden kunt u derhalve geen rechten ontlenen. Uw behandelend arts kan u een persoonlijke indicatie geven van de wachttijd, afgestemd op uw situatie.
 • Daarnaast kan een bepaalde verrichting zorgen voor een langere wachttijd. Ook wanneer u er de voorkeur aan geeft door een bepaalde specialist behandeld te worden, kan dat betekenen dat de wachttijd langer is. De genoemde wachttijden gelden uiteraard niet voor spoedeisende hulp.
 • Namen van patiënten die u op deze site aantreft zijn gefingeerd om de privacy te waarborgen.
 • Copyright: voor alle elementen (teksten, foto's, graphics enz.) van de UMCG-website geldt: copyright © 2021 UMCG.

E-maildisclaimer

 • Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van medische vragen.
 • De persoonlijke gegevens die u op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek vacatures of pers- en nieuwsberichten toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten het UMCG (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram