• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

UMCG start nieuwe cyclus lezingen Medische Publieksacademie

Print 
08 maart 2011

Lezingen over stand van zaken medische wetenschap voor een lekenpubliek


Op dinsdag 8 maart 2011 gaat een nieuwe cyclus lezingen van de Medische Publieksacademie van het Universitair Medisch Centrum Groningen van start. Dit is een reeks lezingen van toponderzoekers en artsen van het UMCG over medische onderwerpen voor een geïnteresseerd lekenpubliek. Zij spreken op een laagdrempelige manier over actuele onderwerpen waar een groot publiek mee in aanraking kan komen. De lezingen gaan deze cyclus over hooikoorts, depressie, eczeem, aangeboren hartafwijkingen, slijtage aan het netvlies en tbc in combinatie met resistente bacteriën. Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken, werkt het UMCG samen met Dagblad van het Noorden.

Gezondheid en ziekte zijn onderwerpen die zeer in de belangstelling staan bij een groot en breed publiek. De belangstelling hiervoor is vooral de laatste jaren sterk gegroeid. Het UMCG slaat met de Medische Publieksacademie een brug tussen het toponderzoek dat er in het UMCG gebeurt en deze publieksinteresse. Toponderzoekers en artsen van het UMCG geven een toelichting op de laatste stand van zaken op het gebied van hun specialisme.

De lezingen zijn geschikt voor een publiek met een wisselende achtergrond. Medische kennis is niet nodig om de lezingen te kunnen volgen. De sprekers staan er juist om bekend dat zij complexe medische onderwerpen op een duidelijke en begrijpelijke manier uit kunnen leggen. Het UMCG wil via de Medische Publieksacademie een groot publiek informeren over zijn onderzoeksactiviteiten en legt hierover op deze manier ook publiekelijk verantwoording af. De eerste lezing van de Medische Publieksacademie UMCG was begin 2008. Sindsdien zijn er jaarlijks twaalf lezingen geweest. Alle lezingen waren met telkens 400 bezoekers volledig uitverkocht.

Het UMCG is de eerste medische organisatie in Nederland die op deze schaal een Publieksacademie organiseert. In de Verenigde Staten komt deze vorm van publieksinformatie meer voor bij de gerenommeerde universiteiten en onderzoeksinstellingen.

In deze cyclus komen opnieuw zes onderwerpen aan de orde. De eerste lezing van deze cyclus staat gepland op dinsdag 8 maart 2011. Ook deze lezingen zijn al uitverkocht.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden via onderstaande link. 

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram