• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

UMCG: onbegrijpelijk besluit ZN over protonen

Print 
08 juli 2014

Onzekerheid voor patiënten in Nederland duurt voort

 

Het UMCG vindt het onbegrijpelijk dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft besloten protonentherapie bij slechts ėėn centrum te gaan inkopen en ook dat ZN stelt dat protonentherapie niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd zou zijn. Het besluit van ZN om eerst nog criteria op te stellen voordat het een keuze voor een centrum maakt en deze werkwijze te toetsen bij de ACM zorgt opnieuw voor vertraging. Hierdoor blijft het voor patiënten nog steeds onzeker waar en wanneer protonentherapie in Nederland beschikbaar komt.

 

“Het is onbegrijpelijk dat zorgverzekeraars nu aangeven dat protonentherapie voor een deel van de indicaties nauwelijks wetenschappelijk bewezen is. Daarmee gaan zij op de stoel van het Zorginstituut Nederland zitten, de onafhankelijke organisatie in Nederland die de taak heeft dit te toetsen. Bovendien maakten de zorgverzekeraars deel uit van de commissie die eerder heeft geconcludeerd dat protonentherapie voor bepaalde indicaties voldoende wetenschappelijk is onderbouwd. Echter, veel belangrijker is dat het besluit van ZN opnieuw leidt tot uitstel voor patiënten en aanhoudende onzekerheid over waar en wanneer protonentherapie in Nederland beschikbaar komt”, aldus prof. dr. Hans Langendijk, hoofd Radiotherapie in het UMCG.

 

De minister heeft gekozen voor een beheerste introductie van protonentherapie in Nederland met een maximale behandelcapaciteit van in totaal 2.200 patiënten per jaar en maximaal vier vergunningen voor zorgaanbieders. Het UMCG is van mening dat dit een goed en zorgvuldig besluit is. Langendijk: “Alleen dan hebben patiënten optimaal toegang tot de best mogelijke behandeling. Door nu te kiezen voor één centrum, wordt de toch al bescheiden behandelcapaciteit van 2.200 patiënten per jaar nog verder beperkt, alsook de toegankelijkheid van deze zorg.“

 

Klaar voor protonen

In december 2013 werd bekend dat het UMCG een vergunning voor protonentherapie krijgt. Een van de vergunningsvoorwaarden is dat de centra binnen vier jaar na het verkrijgen van de vergunning de eerste patiënten behandelen. Het UMCG ligt op koers om dat te halen, mits de verdere voorbereidingen voor de bouw en het bouwrijp maken van het terrein conform planning in augustus van start gaan.

Vorige maand maakte het UMCG bekend dat het na een Europese aanbestedingsprocedure IBA heeft gekozen als leverancier voor protonentherapie-apparatuur. Onlangs werd de voorlopige gunning voor de bouw van het protonentherapiecentrum toegekend aan Visser & Smit Bouw. Ook de financiering van het protonentherapiecentrum is rond. Daarmee is het UMCG klaar om te starten met de voorbereiding van de bouw van het protonentherapiecentrum. Echter, om volgende stappen te kunnen zetten is eerst zekerheid nodig over de contractering van deze zorg door zorgverzekeraars.

 

Alle behandelingen op één plek

Het UMCG verwacht in het voorjaar van 2015 te kunnen starten met de bouw, zodat de eerste patiënten in 2017 behandeld kunnen worden. Het protonencentrum wordt gevestigd op het UMCG-terrein en wordt onderdeel van het UMC Groningen Cancer Center, waar oncologiepatiënten op één plek alle beschikbare behandelingen wordt geboden, zowel aan kinderen als aan volwassenen. Het aantal met protonentherapie te behandelen patiënten in het UMCG zal gefaseerd toenemen tot 600 per jaar. De minister heeft gekozen voor een beheerste introductie van protonentherapie in Nederland met een maximale behandelcapaciteit van in totaal 2200 patiënten per jaar en maximaal vier vergunningen voor zorgaanbieders.

 

Het UMCG werkt al jaren aan plannen voor de bouw van een protonentherapiecentrum en heeft veel medische en technische kennis en deskundigheid op het gebied van protonentherapie ontwikkeld. De introductie van protonentherapie in Nederland is mede gebaseerd op de in het UMCG ontwikkelde ‘model based-strategie’. Met deze methode kan met behulp van planningsoftware en voorspellende modellen berekend worden voor welke patiënt protonentherapie voordelen biedt boven conventionele radiotherapie.

 

Noot voor de pers: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting UMCG, bereikbaar via (050) 361 22 00.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram