• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

UMCG en Accare versterken hun samenwerking

Print 
22 januari 2013

Het UMCG en Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie versterken hun bestaande samenwerking op het gebied van de psychiatrie, in het bijzonder op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg. Vandaag ondertekenen de organisaties hiertoe een samenwerkingsovereenkomst. 

De organisaties streven naar de aanstelling van twee hoogleraren kinder- en jeugdpsychiatrie met als aandachtsgebied ontwikkelingsstoornissen respectievelijk affectieve stoornissen, en een promovendus op de onderzoekslijn angst/depressie. Het gemeenschappelijk onderzoeksthema in het kader van Healthy Ageing is levenslooppsychiatrie voor kinderen, adolescenten en volwassenen.

Daarnaast willen UMCG en Accare de wederzijdse dienstverlening op het gebied van zorg aan kinderen met gecombineerde somatische en psychiatrische problematiek en op het terrein van medisch-ondersteunende diensten vastleggen. In voorbereiding is gecombineerde nieuwbouw op het UMCG-terrein, waarbij ook de patiëntenzorg van beide organisaties dichterbij elkaar zal worden gebracht.

De samenwerking tussen UMCG en Accare vindt vooral plaats tussen het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG en het Universitair Centrum van Accare. Tot de privatisering in 1991 was het Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (UCKJP) een afdeling van het toenmalige Academisch Ziekenhuis Groningen. Sinds 2001 maakt het UCKJP als divisie deel uit van Accare. Deze divisie van Accare biedt gespecialiseerde zorg aan kinderen en jongeren met (vaak ernstige) psychische problemen en omvat poliklinieken (Groningen, Drachten en Leeuwarden), een kinderkliniek, een jeugdkliniek en een consultendienst. 

Psychiatrie is een van de speerpunten van het UMCG. Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG biedt patiënten uit de stad Groningen en omgeving een totaalpakket aan psychiatrische zorg; van basiszorg tot aan de meest gespecialiseerde behandelingen voor complexe psychiatrische problemen, en zorgprogramma’s op het gebied van angst en dwang, ontwikkelings- en stemmingsstoornissen, psychosen en ouderenpsychiatrie.

Accare is de gespecialiseerde instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Nederland met ca. 15 vestigingen in de vier noordelijke provincies en ca. 12.500 kinderen in behandeling.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting UMCG, (050) 361 22 00 of persvoorlichting Accare Universitair Centrum, (050) 368 12 00. Persberichten van het UMCG zijn ook te raadplegen op www.umcg.nl.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram