• Tekstgrootte
 Mijn UMCG  

Opening rokerslounge hoofdingang UMCG 1 april grap

Print 
01 april 2011

In de afgelopen dagen zijn er veel berichten in de media geweest over de nieuwe ‘rokerslounge’ van het UMCG en over megaboetes die aan rokers worden opgelegd. Voor alle duidelijkheid, dit betrof een zeer geslaagde 1 april grap, die zowel intern als extern veel reacties heeft opgeroepen. Het creatieve initiatief voor deze grap kwam vanuit de OR van het UMCG, met als doel om meer aandacht te krijgen voor de overlast van de rokers pal voor de hoofdingang van het UMCG. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald!
Iedere écht goede 1 april grap heeft een serieuze ondertoon, zo ook deze.

Overlast

Het terugdringen van de overlast van rokers bij de hoofdingang heeft nadrukkelijk de aandacht van het UMCG. Dit om twee redenen. Ten eerste klagen veel patiënten en bezoekers, vooral van de afdelingen longziekten en oncologie. Zij hebben veel last van de rokers bij de hoofdingang. Verder krijgen UMCG-medewerkers die de rokers aanspreken op hun gedrag de wind van voren en worden zij door de rokers uitgescholden. Dit gedrag tegen UMCG-medewerkers is niet aanvaardbaar. Roken op het UMCG-terrein en dus ook bij de hoofdingang is verboden, behalve op enkele daarvoor aangewezen plaatsen.

Betere rokersplek

De ‘1 april-rokerslounge’ wordt snel weer afgebroken, megaboetes tegen de rokers worden ook niet opgelegd. Op die plaats komt binnenkort wel een permanente plek voor verstokte rokers. Deze komt er aantrekkelijk uit te zien en biedt meer comfort, zodat deze plek aantrekkelijk wordt voor rokers om hun sigaret op te steken. Het inrichten van een aantrekkelijke rookplek is natuurlijk niet om rokers in de watten te leggen, maar is helaas pure noodzaak. Gedragswetenschappers van de RUG hebben dit advies gegeven, nu blijkt dat alle andere maatregelen geen effect sorteren.

Fietsen

Het UMCG richt overigens niet alleen een nieuwe rokersplek in. Tegelijkertijd doet het UMCG ook iets aan alle fietsen die bij de hoofdingang schots en scheef door elkaar staan. Die zorgen ook voor overlast, vooral voor rolstoelers en mensen die slecht ter been zijn. Daarom wordt dichtbij de hoofdingang ook een betere fietsenstalling gemaakt.

Beide maatregelen –aantrekkelijker rookplek en een nieuwe fietsenstalling- passen in de noodzaak om het aangezicht van de UMCG-hoofdingang te verfraaien.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram