• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

EU: Noord-Nederland voorbeeldregio Active & Healthy Ageing

Print 
03 juli 2013

Grote kansen voor kleine noordelijke ondernemers dankzij EU-status

Noord-Nederland is door de Europese Commissie uitgeroepen tot voorbeeldregio op het gebied van Active & Healthy Ageing. Volgens de Europese Commissie vormt Noord-Nederland, met Schotland en Andalusië de top op dit gebied in Europa. De twee voorbeeldprojecten, GALM en EurSafety Health-net, hebben de maximale waardering van drie sterren mogen ontvangen. Deze nieuwe verworven status betekent dat bedrijven en instellingen in deze regio’s vooraan staan bij Europese subsidies voor praktische oplossingen voor de problemen die gepaard gaan met ouder worden. Dat beslaat een breed terrein, van voeding, wonen, zorg en lifestyle tot medische technologie en life sciences. Tevens zal het vestigingsklimaat in Noord-Nederland op dit terrein nog beter worden. De status houdt bovendien in dat noordelijke experts mee werken aan de Europese onderzoeksagenda voor komende jaren, waarvan minimaal 20% ten goede moet komen aan het MKB.

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA) Actief en gezond ouder worden heeft een stevige plek op de Europese agenda verworven. Ook Brussel is ervan doordrongen dat het feit dat we steeds ouder worden vraagt om nieuwe, slimme oplossingen om de kwaliteit van het leven te vergroten en de maatschappelijke lasten voor gezondheid te minimaliseren. Het gaat daarbij niet alleen over ouderen en ziekte, maar vooral ook over gezond opgroeien, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.

Eén van de Europese activiteiten op dit terrein is het EIP AHA dat eind 2011 van start is gegaan. Daarin worden overheden, bedrijven, kennis- en zorginstellingen gestimuleerd om op Europees niveau samen te werken met organisaties die zich bezig houden met actief en gezond ouder worden. Het doel is om gezamenlijk innovatieve projecten op te zetten die een antwoord geven op de concrete problemen. Een eis aan de projecten is dat de antwoorden en oplossingen die eruit voortvloeien ook breed in de EU toepasbaar zijn.

Noord-Nederland maakt indruk met twee projecten

Twee concrete voorbeelden van Healthy Ageing die indruk hebben gemaakt in Brussel zijn het Groningen Active Living Model (GALM) en EurSafety Health-net. Met deze twee projecten scoorde Noord-Nederland twee keer drie sterren, de hoogste score.

In het project GALM worden ouderen op nieuwe manieren, bijvoorbeeld met spelletjes, gemotiveerd om te blijven bewegen. Daardoor wordt de kans op ziektes en obesitas verkleind en kunnen ze langer thuis blijven wonen.

EurSafety Health-net richt zich op de veiligheid van patiënten in het ziekenhuis en het voorkomen van infecties in de Duitse en Nederlandse grensregio's. Het sterke samenwerkingsverband van 117 ziekenhuizen,12 revalidatieklinieken en 12 regionale laboratoria heeft ervoor gezorgd dat het aantal infecties in de Nederlands-Duitse grensregio is teruggedrongen.

LifeLines en ERIBA

Een van de ‘unique selling points’ van Noord-Nederland op het terrein van Healthy Ageing is het vele onderzoek van het UMCG. Zo worden in het megaproject LifeLines 165.000 gezonde deelnemers uit drie generaties gedurende ten minste dertig jaar gevolgd, om inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij de oorzaak van ziekte en gezondheid. En in het topinstituut ERIBA doen internationaal vermaarde wetenschappers fundamenteel onderzoek naar de genetische aspecten van het verouderingsproces en ziekten die daarmee gepaard gaan.

Noord-Nederland; uniek door samenwerking

Noord-Nederland heeft zijn nieuw verworven status in Brussel bovendien te danken aan zijn unieke samenwerking. Het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN) is drie jaar geleden opgezet om de verbindingen tussen kennisinstellingen, opleidingen, overheden en bedrijven te stimuleren om de uitwisseling van kennis op het terrein van ziekte en gezondheid te intensiveren. Daarmee wordt zowel gezocht naar nieuwe combinaties en innovaties om economische activiteit te stimuleren, als nieuwe mogelijkheden voor duurzame uitvoering van maatschappelijke trajecten gerelateerd aan Healthy Ageing. Inmiddels werken zo’n 170 bedrijven en organisaties in diverse clusters met elkaar samen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marloes Heeres, communicatieadviseur HANNN, 050 800 32 66, Contact, www.hannn.eu

Het Healthy Ageing Network Noord-Nederland wordt mede gefinancierd door: Alfa-college, Brains On-line, FrieslandCampina, Hanzehogeschool Groningen, IBM Healthcare Nederland, Gemeente Groningen, Gemeente Leeuwarden, MSD,NHL Hogeschool, N.V. NOM, Ordina, Philips Consumer Lifestyle, PRA International, Provincie Drenthe, Provincie Leeuwarden, Provincie Groningen, QPS, Stenden Hogeschool, Syncom, Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen, UMCG, VitalinQ Lifestyle Support B.V., Waterbedrijf Groningen. Overige HANNN partners: Bruisende Medewerkers, De Leefstijl Academie, GameAcademy, Zorginnovatie Forum, Healthy Ageing Campus Netherlands, KvK Noord, LIMIS, MKB Noord, Gemeente Assen, Gemeente Emmen, Organ Assist, Stichting Business Generator Groningen, Stichting Triade, Syntens, TCNN, Van Kasteel training & therapie, VNO NCW Noord.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het HANNN wordt medegefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en door het ministerie van Economische Zaken

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram