• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

UMCG start met pilot leefstijladviezen aan patiënten

Print 
28 februari 2017

Het UMCG start in de vorm van een pilot met het aanbieden van leefstijladviezen aan patiënten via de UMCG Leefstijlwijzer. Deze leefstijlcheck bestaat uit een aantal vragen over bewegen, eten en roken en geeft een gericht advies over een gezonde leefstijl. Doel van het advies is bewustwording van het belang van gezonde leefstijl en preventie van ziekte.

UMCG Leefstijlwijzer start eerst in de poli Revalidatiegeneeskunde / Plastische Chirurgie. Hier is een speciale balie ingericht, waar bezoekers van de poli zich kunnen aanmelden voor een leefstijlcheck. De balie wordt bemenst door een UMCG-leefstijladviseur. Aan de hand van antwoorden op vragen over eten, bewegen en roken en gegevens als lengte en gewicht krijgt de deelnemer gericht leefstijladvies. De leefstijladviseurs kunnen hen begeleiden bij het volgen van het advies.

Bewustwording en preventie

Deelname aan de UMCG Leefstijlwijzer is gratis, anoniem en geheel vrijblijvend. De uitkomsten van de UMCG Leefstijlwijzer zijn uitsluitend voor de betreffende patiënt  zelf bestemd. Hij of zij krijgt leefstijladviezen mee en informatie over een gezonde leefstijl. Het UMCG wil hiermee patiënten bewust maken van het belang van een gezonde leefstijl voor preventie van ziekte. Ook kan het advies er toe bijdragen dat patiënten in het dagelijks leven zo goed mogelijk kunnen functioneren.

Belang van preventie

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst  van het UMCG afgelopen januari benadrukte bestuursvoorzitter Jos Aartsen het grote belang van preventie: "We hebben in 2030 te maken met zeven miljoen chronisch zieken, een kwart van de bevolking die ouderenzorg nodig heeft en een verdubbeling van de zorgkosten. Ook besteden we tegen die tijd zo'n veertig procent van het modaal inkomen aan zorgkosten. Dat kan zo niet doorgaan. Om de zorg ook financieel gezond te houden is er maar één oplossing en dat is preventie en vroege opsporing van ziekte."

Healthy Ageing in het UMCG

De UMCG Leefstijlwijzer past bij de UMCG-focus op Healthy Ageing, oftewel gezond ouder worden. Vroegtijdige opsporing en behandeling van ziekte is het doel in zorg zodat we gezondheidsverlies kunnen beperken. Het UMCG wil de zelfredzaamheid van chronisch zieke mensen en ouderen vergroten. Leefstijlprogramma’s maken steeds vaker deel uit van onze zorg omdat behandelingen beter kunnen aanslaan en herstel spoediger kan verlopen bij fitte mensen.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram