• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

UMCG in 2018: investeren in verpleging, werkplezier en preventie

Print 
09 januari 2018

Investeren in de verpleegkundige beroepsgroep, vergroten van werkplezier, ontbureaucratisering en preventie. Dat zijn de belangrijkste thema's waar het UMCG aan werkt in 2018. Meer respect en 'oog en oor' houden voor elkaar ('zie de mens') is daarbij belangrijk, zo maakte bestuursvoorzitter Jos Aartsen duidelijk tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari. Traditiegetrouw had Aartsen ook nog enkele 'boodschappen' voor politiek Den Haag. Zo riep hij politici op hun blik te verbreden als het gaat om de verdeling van middelen tussen de verschillende sectoren en het eindelijk oplossen van de aardbevingsproblematiek. Verder werden er diverse prijzen en beurzen uitgereikt op het gebied van zorg, onderzoek, onderwijs en opleidingen.

Tijdens de bijeenkomst werd vooruit geblikt op mooie ontwikkelingen in 2018, zoals de behandeling van de eerste patiënten met protonentherapie, het realiseren van een rookvrij UMCG in 2019, de opening van het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda en het patiëntportaal MijnUMCG dat beschikbaar komt voor patiënten.

Arbeidsmarkt

Er is ook een punt van zorg: de arbeidsmarkt. De tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg - specifiek als het gaat om ok-assistenten, anesthesiemedewerkers, ic-, en andere verpleegkundigen - en toegenomen werkdruk zijn ook voelbaar in het UMCG. Om deze problematiek het hoofd te bieden, gaat het UMCG investeren in de toekomst van verpleegkundige zorg, door meer op te leiden en ruimte te bieden voor ontwikkeling en creativiteit.

Aartsen pleit voor een integrale visie van het kabinet om de stijgende tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan. "Het kabinet zou de middelen beter moeten verdelen en ook kijken naar de samenhang tussen 'care' en 'cure', want de bijna 2 miljard euro die nu naar verpleeghuiszorg gaat, wordt gewoon overgeheveld vanuit de curatieve zorg", zegt Aartsen. "Bovendien moet dat geld worden besteed aan 20.000 nieuwe medewerkers, die er simpelweg niet zijn. Dat leidt tot leegroof van de thuiszorg en ziekenhuizen".

Aardbevingen

Ook wat betreft de aardbevingsproblematiek is een bredere blik van politici gewenst: Aartsen roept Den Haag op om met een Nationaal Plan te komen, waarbij de leefbaarheid van Noordoost-Groningen voorop staat. "Bij de watersnoodramp in Zeeland en de overstromingen van de Maas en Rijn nam de overheid direct actie om herhaling te voorkomen. Groningen verdient dat ook".

Preventie

Met Healthy Ageing als speerpunt, zet het UMCG in 2018 in op preventie van roken: in 2019 is het UMCG, en daarmee het gehele UMCG-terrein, rookvrij. Menzis heeft als eerste zorgverzekeraar een substantiële financiële bijdrage beschikbaar gesteld om samen met het UMCG bewezen effectieve preventieconcepten te ontwikkelen voor inwoners van Noord-Nederland. Aartsen: "Ik hoop dat er meer verstandige zorgverzekeraars zijn dit voorbeeld zullen volgen. Met de 170 miljoen euro die het kabinet beschikbaar stelt voor preventie kunnen we die projecten uitrollen in heel Nederland en zelfs in Europa. En met de 80 miljoen voor biobanken krijgt de derde ronde van Lifelines concreet toekomst."

Nieuw: UMCG Innovatieprijzen

Decaan en bestuurder Marian Joëls blikte ook terug op 2017, waarin UMCG'ers zeer succesvol zijn geweest in het verkrijgen van subsidies voor relevant wetenschappelijk onderzoek. In 2018 wordt er verder gewerkt aan drie pijlers van onderzoek: inzicht in mechanismen van ziekte, voorkomen van (verspreiding) van ziekte, en innovatieve behandelingen.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zijn voor het eerst de UMCG Innovatieprijzen uitgereikt. De prijzen van ieder maximaal 50.000 euro, zijn bedoeld om vernieuwende ideeën van medewerkers, gerelateerd aan Healthy Ageing, te realiseren.

De Innovatieprijs Zorg werd uitgereikt aan Rick Pleijhuis voor de ontwikkeling van een product (FluidBalance) voor het nauwkeurig en digitaal bijhouden van de urineproductie van patiënten. Frank IJpma ontving de Innovatieprijs Onderzoek voor de verdere kwaliteitsontwikkeling van een 3D-techniek voor bekkenreconstructie. De Innovatieprijs Onderwijs & Opleidingen ging naar Janniko Georgiadis voor de ontwikkeling van een online game voor anatomie-onderwijs.
Bekijk de video over de Innovatieprijswinnaars.

De Mandema-stipendia, een persoonsgebonden beurs waarmee jonge, gepromoveerde arts-onderzoekers tijdens hun opleiding een eigen onderzoekslijn kunnen opbouwen, gingen naar Carolien Woolthuis, Charlotte Keyzer en Niels van der Geest. Woolthuis doet onderzoek naar eiwitproductie in leukemiecellen voor een betere behandeling van acute myeloïde leukemie. Keyzer onderzoekt de oorzaak, voorspelling en beïnvloeding van aderverkalking bij niertransplantatie patiënten. Van der Geest doet onderzoek naar de oorzaak van PMR, een reumatische ziekte, waarbij ontstekingen in schouders en heupen ontstaan.
Bekijk de video over de winnaars van de Mandema-stipendia.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram