• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Groot Europees onderzoek naar ADHD van start

Print 
12 april 2016

Binnenkort start een groot Europees onderzoek naar ADHD. Het is een onderzoek naar oorzaken en gevolgen van ADHD om zo tot preventie en betere behandelingen te komen. Het UMCG coördineert een belangrijk deel van deze studie. Onlangs stelde de EU een subsidie beschikbaar die dit onderzoek mogelijk maakt. Aan de studie doen liefst 17 onderzoeksinstituten in 8 Europese landen mee. LifeLines levert gegevens aan voor het Groningse deel van het onderzoek.

Onderzoeker Catharina Hartman van het UMCG is projectleider van het epidemiologisch deel van Europese onderzoek en coördineert vanuit Groningen het onderzoek naar ADHD gedurende de hele levensloop: “Het doel van ons deel van het grote Europese onderzoek is om ADHD systematisch in kaart te brengen, van de kindertijd tot de ouderdom. In meerdere landen kijken we naar patronen van problematiek binnen families en naar de genetische achtergrond.” Hartman maakt hierbij gebruik van Lifelines, dat een belangrijke rol speelt in de studie; er wordt een speciale vragenlijst afgenomen bij zowel kinderen, volwassenen als ouderen onder de Lifelines-deelnemers. De gegevens uit Lifelines worden vergeleken en gecombineerd met gegevens uit andere landen.

ADHD staat voor ‘Aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit’ en begint in de kindertijd. Veelal duurt ADHD voort tot in de volwassenheid, maar daar is nog weinig over bekend. ADHD staat niet op zichzelf, maar is een stoornis die vaak samen gaat met andere psychiatrische problemen. Gedurende de verdere levensloop kunnen angsten, depressiviteit, middelenmisbruik en overgewicht ontstaan. Maar dat gebeurt lang niet altijd. Het is van groot belang uit te zoeken waarom dat wel of niet gebeurt. Catharina Hartman: “Onderzoek naar ADHD vindt bijna uitsluitend plaats bij kinderen tot 12 jaar, alsof de problemen daarna ineens verdwenen zijn. Het unieke van het huidige onderzoek is dat we nu ook verder in de levensloop kunnen vastleggen hoe ADHD zich ontwikkelt. Zodat we hopelijk meer te weten komen hoe het ontstaan van extra problemen bij ADHD kan worden voorkomen en behandeld.” 

In Europa hebben meer dan 21 miljoen mensen de diagnose ADHD.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram