• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Unieke provinciale samenwerking voor palliatieve zorg

Print 
15 oktober 2013

Huisartsen, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen en netwerken palliatieve zorg in de provincie Groningen hebben zich verenigd in een unieke samenwerking; het Provinciaal Palliatief Team Groningen (PPTG). Vanaf nu is telefoonnummer 088-1232455 zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar voor vragen van professionals over palliatieve zorg. Groningen is hiermee de eerste provincie in Noord-Nederland die dit realiseert. Medisch-oncoloog An Reyners is een van de initiatiefnemers van het nieuwe netwerk en verpleegkundig specialist palliatieve zorg Jenske Geerling is de verpleegkundig coördinator ervan.

Het telefoonteam bestaat uit artsen en verpleegkundigen met specifieke kennis over palliatieve zorg. Iedereen die professioneel betrokken is bij palliatieve zorg; huisartsen, (wijk)verpleegkundigen of specialisten ouderengeneeskunde, kunnen gebruik maken van het nummer. In elk ziekenhuis is een palliatief team beschikbaar voor de consultvragen tijdens kantooruren. Daarbuiten kunnen de zorgprofessionals van de ziekenhuizen eveneens een beroep doen op dit provinciaal palliatief team.

Het consultatieteam adviseert over patiënten in de laatste fase van hun ziekte, ongeacht welke ziekte dat is. Met de oprichting van het provinciaal consultteam verdwijnt de versnippering in de advisering en is deskundigheid op gebied van medisch, psychosociaal en existentieel gebied breed en continu beschikbaar.

Medisch-oncoloog An Reyners is een van de initiatiefnemers van het nieuwe netwerk en namens het UMCG één van de artsen die deel uitmaakt van het consultatieteam. ‘Er kunnen vragen komen over alle aspecten van palliatieve zorg, bijvoorbeeld over hoe de zorg rondom een patiënt georganiseerd moet worden. Maar ook over medicatie of wanneer precies te beginnen met palliatieve sedatie. Iedereen in het team is speciaal geschoold en/of hebben zeer ruime ervaring op dit gebied’.

In Nederland zijn momenteel acht expertisecentra Palliatieve Zorg, verbonden aan academisch ziekenhuizen. Het expertisecentrum heeft tot doelstelling het verbeteren van (transmurale) patiëntenzorg, kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Hierbij is het uitgangspunt generalistisch waar het kan en specialistisch waar het moet.

Als kwaliteitsinstituut faciliteert en financiert het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) 27 regionale consultatieteams palliatieve zorg, waarmee een landelijk dekkend netwerk is gecreëerd. Daarnaast levert IKNL spiegelinformatie aan de teams op basis van de registratie van de consulten om de kwaliteit te monitoren en verbeteren.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram