• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

UMCG op koers met kwaliteit van zorg en goed registreren

Print 
07 november 2014

 In de afgelopen periode verschenen meerdere indicatoren en lijsten die allemaal betrekking hebben op de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuizen. Deze lijsten verschillen onderling doordat uiteenlopende factoren worden gebruikt. De ranglijsten zijn zeker te relativeren. Ze geven niet een absoluut oordeel over welk ziekenhuis het beste is, hoewel het publiek dit wellicht wel zo interpreteert. Desondanks weerspiegelen de verschillende indicatoren en lijsten de grote inspanningen van de afgelopen tijd gericht op het verbeteren van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.

Bijgaand een overzicht van de resultaten van het UMCG in de verschillende indicatoren en lijsten:

HSMR-cijfers

Jaarlijks worden van alle ziekenhuizen in Nederland de sterftecijfers berekend. Omdat ziekenhuizen fors van elkaar verschillen in omvang en patiëntenpopulatie, worden de sterftecijfers gestandaardiseerd, waarbij factoren zoals leeftijd, diagnose, andere aandoeningen, sociaal economische status, urgentie van opname, verpleegduur en herkomst van de patiënt worden meegewogen. Op basis van al deze factoren wordt een ‘verwachte sterfte’ per ziekenhuis per aandoening berekend. De werkelijke sterfte wordt daartegen afgezet. Een HSMR van 100 geeft aan dat de werkelijke sterfte gelijk is aan de verwachte sterfte. Een HSMR onder de 100 geeft aan dat er minder mensen zijn overleden dat verwacht, een hogere HSMR geeft aan dat er meer patiënten zijn overleden dan verwacht, en wordt gezien als een indicator voor vermijdbare sterfte.
De HSMR 2013 van het UMCG is 95; vorig jaar was deze nog 98. De gemiddelde HSMR 2010-2013 van het UMCG is 103.

CQ-index

De resultaten uit het patiënttevredenheid onderzoek onder de acht UMC’s in Nederland werd begin oktober bekend gemaakt. Ruim 100.000 patiënten, waarvan12.500 van het UMCG, is gevraagd om mee te doen en hun ervaringen met de poliklinische en klinische zorg te delen. 29% Procent van de ondervraagden heeft gehoor gegeven aan deze oproep. Uit het onderzoek blijkt dat patiënten tevreden zijn over de UMC’s, en over het UMCG in het bijzonder. Patiënten gaven het UMCG gemiddeld een 8,2 en daarmee behaalde het ziekenhuis een gedeelde eerste plaats. Ook voor veel aspecten van de zorg kenden ze het UMCG een (gedeelde) eerste of tweede plaats toe.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat patiënten de poliklinische zorg gemiddeld een 8,4 geven en de zorg bij opname een 8,2. Op de vraag of de patiënt het ziekenhuis zou aanbevelen bij familie en vrienden kreeg het UMCG de meeste positieve antwoorden, en ook als het gaat om de bereikbaarheid scoort het UMCG hoog. Het onderzoek van vorig jaar toonde aan dat het UMCG minder goed scoorde op gevoel van veiligheid en ontvangst op de afdeling, en dat zorgverleners vaker dan bij de andere UMC’s tegenstrijdige informatie gaven. Uit de nieuwe meting blijkt dat patiënten hier nu meer tevreden over zijn en dat het UMCG op deze punten goed scoort ten opzichte van de andere UMC’s. De resultaten van het onderzoek gaat het UMCG gebruiken om de dienstverlening en de zorg verder te verbeteren.

Algemeen Dagblad: Ziekenhuis top 100

Begin oktober bracht het Algemeen Dagblad haar jaarlijkse Ziekenhuis Top 100 uit. Voor de AD Top 100 wordt gebruik gemaakt van 37 criteria. De ziekenhuizen zijn verplicht deze medische gegevens openbaar te maken. Het AD kent aan alle gegevens een score toe en daaruit volgt de ranglijst. De criteria die zijn gehanteerd voor de ranglijst zijn gebaseerd op
medische richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en vakverenigingen van medisch specialisten. In dit overzicht zijn de verschillende UMC’s apart beoordeeld en niet in de top 100 opgenomen. Dit omdat de aard van de patiëntenpopulatie te sterk verschilt van de algemene ziekenhuizen. Van de 8 UMC’s werd het UMCG op de tweede plaats genoteerd in het overzicht.

Elsevier: status van de Nederlandse ziekenhuizen

Jaarlijks onderzoekt Elsevier de status van de Nederlandse ziekenhuizen. Welke ziekenhuizen bieden de meest patiëntgerichte, veilige en effectieve zorg? In totaal zijn 83 algemene ziekenhuizen en 8 UMC’s beoordeeld op 515 indicatoren voor kwaliteit van de zorg. Er was ook aandacht voor een extra onderzoek in 2014: hoe scoorden de ziekenhuizen de afgelopen vijf jaar? Het St. Jansdal in Harderwijk behaalde volgens Elsevier deze eerste plaats. Van de UMC’s scoorden het UMCU en het VU Medisch Centrum het hoogst. Het UMCG staat samen met het Erasmus MC op een gedeelde laatste plaats.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram