• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderwijsactiviteiten met UMCG-docenten tijdelijk geannuleerd

Print 
11 maart 2020

Het UMCG heeft samen met de RUG besloten alle onderwijsactiviteiten met UMCG-docenten tot 4 april te annuleren. Met deze en andere maatregelen proberen we het nieuwe coronavirus buiten de deuren van het ziekenhuis te houden. Studenten worden vanuit hun opleiding over de maatregelen geïnformeerd. De belangrijkste punten zijn:

Geneeskunde, Tandheelkunde en Bewegingswetenschappen​

Voor alle opleidingen geldt dat alle onderwijsbijeenkomsten met UMCG-docenten worden tot 4 april geannuleerd. Daar waar mogelijk wordt online onderwijs ingezet. Voor individueel en docentgebonden onderwijs voor kleine groepen geldt dat de docent of afdeling beslist wat doorgaat en wat niet. Voor stages en co-schappen etc. geldt dat het UMCG hen ziet als medewerkers van het UMCG en voor hen het medewerkersbeleid geldt

Zorgopleidingen (medisch ondersteunend personeel, verpleegkundige vervolgopleidingen en initieel HBO en MBO) 

Voor alle opleidingen geldt dat tot 4 april geen fysieke onderwijsbijeenkomsten plaatsvinden. Daar waar mogelijk wordt online onderwijs ingezet. Studenten ontvangen hierover separaat bericht en instructie. Voor studenten van deze opleidingen in het UMCG geldt dat het UMCG hen ziet als medewerkers en voor hen het medewerkersbeleid geldt.

Stages en co-schappen

Stagiairs mogen hun stage vervolgen als zij uitsluitend in het UMCG werken en de klinische afdeling daarmee akkoord is. Zij worden gezien als UMCG-medewerker en volgen het beleid voor medewerkers (zie Intranet). Zo mogen zij geen andere werkactiviteiten verrichten buiten het UMCG, tenzij hoognodig voor de zorg en dan alleen in afstemming met leidinggevende en P&O.  

Zij mogen niet deelnemen aan fysieke (terugkom)bijeenkomsten op externe locaties (ROC’s en Hogescholen, etc.).

Stages waarbij studenten deels in het UMCG deels bij een (onderwijs)instelling aanwezig zijn worden opgeschort. Deze studenten mogen niet naar het UMCG komen.  

We starten geen nieuwe stages met studenten die nog niet werkzaam zijn binnen het UMCG. 


Researchmaster en promotieopleiding

De Graduate School of Medical Sciences  stopt met de organisatie van groepsonderwijsactiviteiten. Daar waar mogelijk wordt online onderwijs ingezet. Voor individueel en docentgebonden onderwijs voor kleine groepen geldt dat de docent of afdeling beslist wat doorgaat en wat niet. Voor stages en co-schappen etc. geldt dat het UMCG hen ziet als medewerkers van het UMCG en voor hen het medewerkersbeleid geldt.

Promotieplechtigheden 

Voor alle UMCG-medewerkers geldt het beleid met betrekking tot het bijwonen van bijeenkomsten. Voor promoties betekent dit dat UMCG-medewerkers niet in de aula van de RUG oppositie voeren. Waar mogelijk wordt er gewerkt met online verbindingen.


​​


 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram