• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Vertrouwen in de toekomst

Print 
12 oktober 2017

​Het nieuwe regeerakkoord heeft als doel te investeren in kansen voor iedereen en het collectief te versterken. De economie groeit, de werkgelegenheid trekt aan, de werkloosheid daalt en de overheidsfinanciën zijn weer op orde. We scoren hoog op tal van internationale ranglijsten, of het nu gaat om de innovatiekracht van onze economie, de toegankelijkheid van de zorg of de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Alle reden om vertrouwen te hebben in de toekomst?

Zorg

Jos Aartsen gaf woensdagochtend op Radio 1 als vice-voorzitter van de NFU zijn reflectie op het nieuwe Regeerakkoord. ‘Heel mooi dat er nu eindelijk aandacht is voor preventie, waardoor de druk op het systeem misschien iets minder wordt, maar dan hebben we het wel over een periode van een paar jaar’. In het regeerakkoord is ook opgenomen dat er voor curatieve zorg een bedrag van 1,9 miljard minder beschikbaar is. Jos Aartsen ziet hiervan meteen de risico’s. ‘De gezondheidszorg groeit. Dat heeft te maken met de vergrijzing, met nieuwe technologie, nieuwe medicatie. En dat betekent dat die 1,9 miljard, die gewoon is overgeheveld van curatief naar de care, nog wel moeten worden opgelost. Anders is het tegen de stroom in werken’.

Ook de personeelstekorten bij beroepsgroepen als ok-assistenten, anesthesie-medewerkers,  ic-verpleegkundigen en andere verpleegkundige beroepen benoemt Jos Aartsen als een groot probleem. ‘Er worden op Prinsjesdag wel toezeggingen gedaan richting Onderwijs. Ook in de zorg hebben we tekorten aan medewerkers. Maar wie schetst onze verbazing: wij krijgen een korting van 1.9 miljard in de curatieve zorg te verwerken’.
Heel positief is Aartsen over het feit dat specifiek in het regeerakkoord benoemd is dat de huidige generatie kinderen rookvrij moet kunnen opgroeien. Dit streven van het nieuwe kabinet is overgenomen van de Alliantie Rookvrije Generatie waar tal van Groninger instellingen waaronder het UMCG zich bij hebben aangesloten.

Onderzoek

In het kader van de internationalisering worden investeringen in fundamenteel  en toegepast onderzoek en innovatie verhoogd tot jaarlijks 200 miljoen voor de komende vier jaar en twee keer 50 miljoen voor de onderzoeksinfrastructuur. De financiering van onderzoek aan universiteiten wordt sterker gekoppeld aan onderzoeksinspanningen, wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke impact. De zorgvuldigheid in de aandacht voor medisch-ethische onderwerpen ziet Aartsen als een positieve ontwikkeling.

Ontwikkeling van Groningen

Groningen zal een prominente rol op het gebied van energietransitie en duurzaamheid krijgen en er wordt een regiofonds voor economische versterking en leefbaarheid opgericht. Volgens Aartsen zal nog moeten blijken in hoeverre deze onderdelen van het regeerakkoord opwegen tegen de investeringen in andere regio’s.

De gevolgen van dit nieuwe regeerakkoord zijn ongetwijfeld regelmatig onderwerp van gesprek in de komende vier jaar. Volgens Aartsen is en blijft voor het UMCG  de uitdaging om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen. 

Interview Jos Aartsen op Radio 1

Samenvatting van het regeerakkoord


 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram