• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

UMCG participeert in twee hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten Nationale Roadmap

Print 
12 april 2018

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft tien aanvragen in de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur gehonoreerd, voor een totaalbedrag van €138 miljoen. Het UMCG participeert in twee van de gehonoreerde aanvragen. Vandaag reikte minister Van Engelshoven van OCW de tien Roadmap-certificaten uit. 

De middelen voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur maken de bouw of vernieuwing mogelijk van toponderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling. Deze faciliteiten hebben de hoogste prioriteit voor de wetenschap en bieden Nederlandse onderzoekers toegang tot hoogwaardige nationale en soms internationale wetenschappelijke infrastructuur. De gehonoreerde wetenschappelijke infrastructuur is van groot belang voor het verrichten van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie in alle wetenschappelijke disciplines. 

Het UMCG doet mee in twee projecten die beide met een bedrag van ruim €17 miljoen door NWO zijn ondersteund. Het gaat hierbij om Netherlands Electron Microscopy Infrastructure (NEMI) en Netherlands X-omics Initiative, waarvoor respectievelijk UMCU en Radboud MC de projectleiders zijn. Met name de afdelingen Celbiologie, Genetica en het interfacultaire massaspectrometrie centrum zijn bij de projecten betrokken.

NEMI

Er zijn verschillende electronenmicroscopie-technieken. In het netwerk van NEMI (Netherlands Electron Microscopy Infrastructure) worden alle technieken gebundeld en uitgewisseld zodat er een steeds completer beeld ontstaat van structuren en processen die de basis van het leven en materialen vormen. NEMI partners met een gespecialiseerde EM expertise dragen de zorg voor de verdere ontwikkeling van deze expertise. Door gezamenlijk keuzes te maken wie welke expertise beheert, kan de EM apparatuur gericht en gezamenlijk worden aangeschaft en gebruikt. Een elektronenmicroscoop kost enkele miljoenen in aanschaf en heeft hoge onderhoudskosten. De NWO-subsidie zal gebruikt worden voor aanschaf van de nieuwste EM apparatuur, het ontwikkelen van de volgende generatie microscopen en het faciliteren van EM voor een brede groep gebruikers. Met het subsidiebedrag kunnen de wetenschappers verschillende technieken op het gebied van elektronenmicroscopie bundelen en zo meer te weten komen over de samenstelling en samenhang van de biologische en materiële microwereld. Het netwerk bestaat uit vijf UMC’s en acht universiteiten, met Utrecht als coördinator.

X-omics

Het onderzoek naar DNA (genomics), eiwitten (proteomics), producten van de stofwisseling (metabolomics) en de analyse van de grote hoeveelheid data die daarbij beschikbaar komen (bioinformatica) heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. De in Nederland opgebouwde onderzoekstructuur krijgt met de honorering van dit X-omics Initiatief [spreek uit: cross-omics] een extra kwaliteitsimpuls.
De bundeling en verbetering van de –omics technieken zal bijdragen tot meer kennis over ziekte en gezondheid, bijvoorbeeld over kanker, immuunreacties, unieke zeldzame aandoeningen en de effecten van genetische variaties in de Nederlandse bevolking. Dit project bundelt en verbetert een aantal moleculaire technologieën waardoor onderzoekers beter naar complexe en dynamische processen in cellen en weefsels kunnen kijken. De meerwaarde van dit initiatief zit voor een belangrijk deel ook in de samenwerking van de topinstituten die op al deze –omics onderdelen en data-integratie actief zijn. Het netwerk bestaat uit vier UMC’s, twee universiteiten en twee gespecialiseerde onderzoeksinstituten.​

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram