• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Second opinion

Print 

Een second opinion is het Engelse begrip voor een 'tweede mening'. In de gezondheidszorg kunt u om een tweede mening vragen. Dat wil zeggen dat een andere deskundige een advies of oordeel geeft. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een diagnose of een behandeling.

U kunt na een gesprek met uw arts de mening van een andere deskundige vragen. Bijvoorbeeld omdat u onzeker bent over het advies van uw arts. Het kan dan rust geven om het advies van een andere arts te krijgen. U kunt ook om een andere reden behoefte hebben aan de mening van een andere specialist over uw diagnose of het voorstel tot behandeling.

Meestal heeft de andere arts gegevens uit uw medische dossier nodig om een advies te kunnen geven. Ook een lichamelijk of ander onderzoek kan nodig zijn. Op grond van deze bevindingen ontvangt u een tweede mening.

Met het advies of oordeel gaat u terug naar uw eigen arts. De specialist die de second opinion geeft, neemt de behandeling niet over.

Aanvragen second opinion

Als u behandeld wordt in het UMCG en een second opinion van een andere specialist wilt, dan kunt u dit met uw behandelaar bespreken. Hij bespreekt dan met u en uw partner of naasten de mogelijkheden en hij maakt de verwijzing in orde.

Als u in een ander ziekenhuis wordt behandeld, dan kunt u bij het UMCG terecht voor een tweede mening. Vraag hiervoor een verwijzing aan uw huisarts of specialist.

Kosten

U heeft altijd het recht een andere deskundige om een second opinion mening te vragen. De kosten hiervan worden vergoed als u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram