• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Project: Kinderadviesraad Beatrix Kinderziekenhuis

Print 
18 juni 2019

​​Het beg​on met... 

de vraag: willen we in het Beatrix Kinderziekenhuis van de kinderen en jongvolwassenen zelf weten wat ze van ons vinden? Wat gaat goed, wat kan beter en wat moeten we vooral niet veranderen? Dan hebben we het over van alles en nog wat. Het begint natuurlijk met onze belangrijkste taken:  de zorg, het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs aan artsen en verpleegkundigen. Maar het gaat ook over de omgeving, de gebouwen of hoe we de kinderen benaderen. Hebben we spreekuur met of zonder ouders, hoe organiseren we de overstap (transitie) naar volwassenenzorg als iemand 18 wordt? 

Hoe zorgen we dat we weten wat onze patiënten van ons vinden en hoe we samen met hen ​kunnen verbeteren?

Elke dag....​​​

betrekken we kinderen, jongvolwassenen en ouders bij de behandeling en de zorg. Maar dat kinderen ook echt een stem hebben was niet goed geregeld. Er was geen kinderadviesraad en er was ook geen goede manier om kinderen echt mee te laten doen (kinderparticipatie). 

Op een d​ag... 

besloten we dat het anders moest en dat kinderen echt een stem moesten hebben. 

Daarom... richtten we in maart 2016 de KinderAdviesRaad (KAR) op. Heel bijzonder was het feit dat de raad  door de Kinderombudsman werd geïnstalleerd. Het was een feestelijke dag. Vanaf die dag is een groep jongens en meiden tussen 8 en 18 jaar ging enthousiast aan de gang in de KAR. Ze hebben gevraagd en ongevraagd advies gegeven, bijvoorbeeld over hoe met kinderen om te gaan. Er is afgesproken kinderen aan te spreken op een manier die past bij hun leeftijd en ontwikkeling. Maar ook dat de arts er bij gaat zitten als hij met ze spreekt en dat hij duidelijk en eerlijk is. Soms ging het advies over heel praktische zaken zoals de voorlichting over een kijkonderzoek van de dikke darm of adviezen over wat beter kan op de polikliniek Kindergeneeskunde. Ook heeft de KAR meegeholpen het UMCG rookvrij te krijgen. Voor het nieuw te bouwen Kinderziekenhuis mocht de KAR mee beslissen welk architectenbureau de opdracht zou krijgen en gaf adviezen over de  inrichting van de kamers. Tot slot denkt de KAR mee over het inrichten van hoe mijnUMCG, het digitale patiëntendossier van het UMCG.​

Ook in het onderzoek  heeft de KAR meegedacht. Zo hielpen ze mee om de folder over meedoen aan onderzoek begrijpelijk te maken. Ook helpt de KAR bij het juist naleven van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) bij kinderen en jong volwassenen. Leden van de KAR hebben als onderzoeker meegeholpen bij een onderzoek.

In het onderwijs heeft de KAR een speeddate met artsen gehad. Dit was tijdens een grote (lerende) visite met als onderwerp: ‘vraag het ons en pas het daarna toe’.

Totdat uiteindelijk...​​

we als kinderziekenhuis steeds beter leren wat belangrijk is voor de kinderen, omdat we de kinderen zelf mee laten denken en adviseren. Want uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat als je kinderen betrekt bij hun eigen zorg, ze sneller en beter zullen opknappen.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram