• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Longpatiënten denken mee over onderwerpen voor onderzoek

Print 
19 juni 2018

Het begon met …

het Groningen Research Institute for Asthma and COPD (GRIAC). Dit onderzoeksinstituut onderzoekt ziektes aan de longen en de luchtwegen. Ze kijken naar hoe die ziektes behandeld worden, hoe ze ontstaan en hoe ze zich ontwikkelen.

Elke dag…

werkt het GRIAC aan onderzoek naar astma en COPD. Dit onderzoek kan leiden tot betere zorg voor patiënten. Om tot deze verbetering te komen is het erg belangrijk dat patiënten meedenken.

Op een dag…

richtte het GRIAC een patiëntenadviesraad op. Hiervoor nodigden ze astma- en COPD-patiënten uit met verschillende achtergrond en leeftijd. Zo probeerden ze een zo verschillend mogelijke groep samen te stellen.

Daarom…

komt deze patiëntenadviesraad nu 4 keer per jaar samen. Ze beoordelen dan de onderzoeksvoorstellen. Ook praat het GRIAC ze bij over onderzoeken die lopen en wat de uitkomsten zijn hiervan. Daarnaast krijgt de adviesraad regelmatig rondleidingen door bijvoorbeeld het lab.

En daarom...

zorgt de patiëntenadviesraad ervoor dat het GRIAC onderzoek helpt de zorg te verbeteren. Ook zorgen ze ervoor dat andere patiënten ook weten wat het onderzoek heeft opgeleverd. En aanvragen voor subsidie voor onderzoek worden steeds vaker ook beoordeeld door patiënten. Het helpt dan als we laten zien dat we patiënten nauw bij ons onderzoek betrekken.

Tot uiteindelijk…

het GRIAC onderzoek steeds nuttiger wordt en zo de zorg voor astma- en COPD-patiënten helpt verbeteren. Het GRIAC is daarmee een goed voorbeeld van het vormgeven van patiëntenparticipatie in onderzoek.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram