• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

De Sensatie van een Goed Leven

Print 
27 november 2018

Het begon met…

Het inzicht dat mensen met autisme en een verstandelijke beperking vaak anders reageren op geluiden, geuren en smaken. Dat geldt ook voor de dingen die ze zien of voelen. Ze verwerken deze prikkels op een andere manier dan mensen zonder autisme. Dit leidt vaak tot gedrag dat niet altijd gemakkelijk te begrijpen is. Ze kunnen bijvoorbeeld boos worden, zichzelf pijn doen, helemaal verstijven of zich afsluiten van de wereld. Dat is voor de mensen om hen heen en voor hen zelf heel vervelend. 

Elke dag…

Ervaart ieder mens duizenden prikkels. Het grootste deel merk je niets van. Je hersenen zorgen ervoor dat je alleen de belangrijke dingen opmerkt. De rest negeren ze. Mensen met autisme en een verstandelijke beperking zijn hier vaak minder goed in. Als je bijvoorbeeld met ze praat terwijl de radio ook aan staat, kunnen ze de radio minder goed negeren. Hierdoor kunnen zij onverwacht reageren.

Op een dag…

Besloot Jeanet Landsman van de afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek van Gezondheidswetenschappen-UMCG samen met een grote groep betrokkenen dat dit moest veranderen. Dat kan als we leren de reacties van mensen met autisme en een verstandelijke beperking te begrijpen. Als je begrijpt wat er gebeurt, kun je een oplossing bedenken. We wilden een aanpak ontwikkelen voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking om prikkels beter te verwerken. Dat kan door de kennis van de dagelijkse praktijk en van de wetenschap aan elkaar te koppelen. Om die koppeling goed te maken, moet je het doen met de mensen waar het om gaat. Dat zijn de mensen met autisme en een verstandelijke beperking zelf, hun ouders, begeleiders en leerkrachten.

Daarom…

Ontwikkelen we deze aanpak met participatief actie-onderzoek. Bij dit soort onderzoek zijn de mensen die meedoen aan het onderzoek ook zelf onderzoeker. We werken 4 jaar aan de aanpak in het onderzoeksnetwerk “De Sensatie van een Goed Leven”. Het hele project is opgeknipt in 4 delen:

 1. kennis samenvoegen
 2. doelen bepalen
 3. de aanpak maken 
 4. testen en invoeren van de aanpak.

Er doen bijna 80 mensen mee aan dit project. Wie meedoen zijn: 

 • ouders, 
 • mensen met autisme en een normaal IQ, 
 • mensen met autisme en een verstandelijke beperking samen met een coach,
 • mensen die in een zorg- of kennisinstelling werken (zoals begeleiders, leerkrachten, (para-)medici, wetenschappers en opleiders).

En daarom…

Werken we steeds samen aan één van de onderwerpen. Dat gebeurt drie keer per jaar in en bijeenkomst. Zo was er in het begin een bijeenkomst waarin we samen in gesprek gingen over wat een goed leven nu eigenlijk is. Iedereen had als huiswerk thuis daar al over nagedacht. Tijdens de bijeenkomst zaten we in groepjes van 5 om een tafel. Op de tafel lag een groot vel. Iedereen schreef of tekende daar op wat volgens hem een goed leven is. Als ze iets anders haden voorbereid, zoals een foto, dan plakten ze dat er op. Daarna bespraken we wat er op het vel stond. We nodigden iedereen uit om iets te zeggen en je mocht elke vraag stellen die in je opkwam. Bij andere bijeenkomsten doen we weer andere opdrachten en krijgen de deelnemers van tevoren ander huiswerk. Maar bij elke bijeenkomst zorgen we voor een veilige en vertrouwde omgeving. Het doel is steeds dat mensen echt luisteren naar elkaar en met echte interesse op elkaar reageren. Zo leren we van elkaar en ontwikkelen we echt samen de nieuwe aanpak

Totdat uiteindelijk…

We beter begrijpen hoe mensen met autisme en een verstandelijke beperking prikkels verwerken. We weten dan ook  hoe we hier positief invloed op kunnen hebben. Dat kunnen we delen om anderen te helpen. Daar hebben we nog tot en met december 2020 de tijd voor.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram