• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Meer informatie over meedoen

Print 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Patiëntenparticipatie is niet iets nieuws en ook niet iets dat alleen in het UMCG gebeurt. Landelijk is veel aandacht voor dit thema en er zijn ook andere organisaties erg actief op dit gebied. Daarnaast is er de afgelopen jaren een aantal interessante publicaties verschenen. Hieronder ​vindt u een overzicht van organisaties, publicaties en websites die zich met participatie bezig houden.  

Organisaties  

PGOsupport is een kennis- en adviespartner voor partijen die zich inzetten voor cliëntgerichte zorg en welzijn. PGOsupport adviseert en organiseert onder andere cursussen over het praktisch laten meedoen van patiënten. Website: www.pgosupport.nl

ZonMW financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Participatie is volgens ZonMW een belangrijk middel om onderzoek binnen de gezondheidszorg aan te scherpen. Ook kan het helpen onderzoek beter aan te laten sluiten op de behoeften in de dagelijkse praktijk. Hierdoor worden de resultaten eerder en met meer succes toegepast. Hoofdopdrachtgevers van ZonMW zijn het ministerie van VWS en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO. Website: www.zonmw.nl

Patiëntenfederatie Nederland (PFN) is een consumentenorganisatie die opkomt voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu en in de toekomst. PFN vertegenwoordigt 170 patiëntenorganisaties en geeft patiënten een stem in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Website: www.patientenfederatie.nl

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidzorg (Nivel) is een Nederlands instituut dat de effectiviteit en de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg onderzoekt. Een van de onderzoeksprogramma’s is (kwaliteit van de) Zorg vanuit patiëntenperspectief. Website: www.nivel.nl

Publicaties  

Een 10 voor patiëntenparticipatie. Een publicatie met top-10 lijstjes over patiëntenparticipatie in onderzoek waaronder 10 bloopers, 10 hindernissen, 10 smoezen, 10 vragen, 10 manieren, 10 succesverhalen maar ook 10 goede redenen. Meralda Slagter, Cees Smit en Maarten de Witt. ZonMW 2013. Te downloaden op de website van ZonMW.

Criteriawaaier, kwaliteit van zorg en onderzoek vanuit patiënten- en cliëntenperspectief. VU medisch centrum Metamedica en EMGO+. Gefinancierd door ZonMW en mede mogelijk gemaakt door PGOsupport, 2012. Te downloaden op website participatiekompas.nl.

Gespreksstof, tips om doelgroepen een stem te geven binnen projecten. ZonMW 2010. Te downloaden via de website van ZonMW.

Handboek patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek. Cees Smit, Maarten de Wit e.a. ZonMW 2006. Te downloaden op de website van ZonMW.

Zeggenschap in wetenschap: patiëntenparticipatie in onderzoek. T.j. Abma, J.E.W. Broerse. Lemma 2007.

Aanbevelingen voor succesvolle betrokkenheid van patiënten/ cliënten bij medisch wetenschappelijk onderzoek. De aanbevelingen maken onderdeel uit van een artikel dat is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen in 2016. Maarten de Wit, Daphne Bloemkolk, Truus Teunissen en Annemiek van Rensen. PGOsupport 2016. Te downloaden op de website van PGOsupport.

James Lind Alliance (JLA) Guidebook. Engelstalige gids over de Priority Setting Partnership methode die patiënten, zorgprofessionals en artsen samenbrengt om te spreken over de effecten van een behandeling. National Institute for Health Research, Engeland 2017. Te downloaden op de website van de National Institute for Health Research (nihr.ac.uk).

Handboek kinderparticipatie in het ziekenhuis. Christine Dedding, Tine Willekens en Inge Schalkers. VU, Athena Instituut Amsterdam 2012. Te downloaden op de website van participatiekompas. 

Handreiking Patiëntenparticipatie in een (academisch) ziekenhuis. A. Schölvink e.a. Athena Instituut Vrije Universiteit Amsterdam 2017. Te downloaden op de website van Vrije Universiteit Amsterdam.

Websites  

Participatiekompas.nl: een verzamelplek gevuld met kennis en praktijkervaringen over patiëntenparticipatie in onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg. Naast methodes en instrumenten staan er ook praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen op de website. De website wordt beheert door PGOsupport.

Pratenovergezondheid.nl: een website met informatie over ervaringen met ziekte, gezondheid en zorg. Mensen vertellen over hun ervaringen rond een ziekte of gezondheidsgerelateerde zaken. Doel van de website is informatie geven en steun bieden. Praten over gezondheid wordt ondersteund door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst, de Nederlandse Public Health Federatie, ZonMw, European Public Health Association en de European Public Health Alliance.

Cursussen  

Participatie in wetenschappelijk onderzoek, eendaagse cursus voor patiëntvertegenwoordigers met interesse voor wetenschappelijk onderzoek. Organisator: PGOsupport.

Kickstart voor onderzoekers.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram